dimecres, de març 03, 2010

MEMÒRIA ECONÒMICA - DIARI


MEMÒRIA ECONÒMICA.

Una memòria econòmica del Ministeri de Finances a la que jo no he tingut accés diu, segons el Diari d’Andorra (imagino que ells si que hi han tingut accés), que la simulació de un IVA al 5% comportarà un increment de la pressió fiscal d’un 48%.
Aquesta afirmació si bé no és errònia s’hauria de matisar, doncs porta a molts malentesos. Aquest increment, si bé és cert pel que fa a la recaptació no té res a veure amb la pressió fiscal.

En aquesta simulació, al més pur estil “Nomen”, el Ministeri de Finances pateix el mateix error que va cometre l’Apc en la passada campanya electoral. A banda de comparar “naps” amb “cols”, fent un mal plantejament matemàtic de la situació.
Aquest error consisteix en no repercutir els impostos indirectes (IMI + IAC) al preu de cost del producte, abans de carregar el marge comercial. En el cas del Sr. Nomen no crec que es tractés d’un error, sinó més aviat d’un engany o truc electoral. I consisteix també en barrejar el que significa la “recaptació” i el seu augment, amb la fiscalitat tant del comerciant com del consumidor.

La realitat no funciona com la simulació que ens fan ambdós i que és la següent:

Un producte costa 100 euros.
Govern recapta 4,8 euros en concepte de IMI (4%) + IAC (0,8%).
Carreguem el marge d’un 42% al preu de cost de 100 euros i el venem a 142 euros.
Amb l’IVA, ens diuen que el percentatge s’aplicaria sobre el producte just abans de posar-lo a la venda (inclosos els marges comercials).
100 + 42% = 142 + 5% = 149,10. Recaptant 7,10 euros.
7,10 euros – 4,80 euros = 2,30 euros (Increment del 48%, en la pressió fiscal).
El preu de venda final seria doncs de 149,10€ enlloc dels 142€ sense IVA= 7,10 euros (Increment del preu de venda en un 5%).

NO, NO I MIL VEGADES NO.

La realitat no és aquesta i no es treballa ni s’ha treballat mai així.
La realitat és la següent:

Primer de tot, els marges comercials no funcionen com ells diuen. Un marge del 42% no es calcula multiplicant per 1,42. Això significaria carregar tant sols un 42%, no un marge comercial (que seria aproximadament d’un 30%).
Si volem un marge del 42%, hem d’aplicar un coeficient de 1,724.
Però és igual, obviarem el tema dels marges comercials per no marejar més la perdiu i donarem com a bo que tants sols volem carregar un 42%.

La realitat és una altra, al preu de cost del producte s’ha carregat sempre la imposició indirecta, l’IMI + l’IAC (a banda dels transitaris i transportistes que obviarem en l’exemple).
100 + 4 + 0,8 = 104,80.
+ 42 % = 148,81 €. Aquest ha estat sempre el preu de venda, i no 142 euros.

Mirem que passaria amb l’IVA al 5%.
Un producte costa 100 euros.
Liquida en concepte de IVA al 5% = 5 euros. Impostos suportats = 5€.
Carreguem el mateix 42% al preu de cost (ara si que podem fer-ho sense impostos, ja que estem parlant d’un autèntic impost indirecte).
100 + 42 % = 142 €
Apliquem el 5% de IVA.
142 + 5% = 149,10 euros (7,10 euros més). Impostos repercutits = 7,10€
A liquidar doncs aleshores, la diferència entre repercutits i suportats.
7,10 – 5 = 2,10 €. El total recaptat per Govern és de 7,10 euros.
Resulta indiferent recaptar l’Iva a l’inici (suportat) i liquidació al final (repercutit – suportat), o bé la totalitat al final. Afectaria tant sols a la “caixa” de Govern o al fet de que el producte es vengui o no.

En total Govern ha recaptat 7,10 € enlloc dels 4,80 € que recaptava abans.
Efectivament, continua sent un 48% més del que recaptava anteriorment. Però aquest augment és en la recaptació, no en la pressió fiscal al empresari o al consumidor final.
El preu final del producte és ara de 149,10 quant abans era de 148,81.
Un increment doncs del preu de venda de 0,29 euros. Un 0,20% de més. Exactament el diferencial entre el 4,8% anterior de IMI + IAC i el 5% de IVA.

El que cal entendre, és que tot i incrementar la recaptació un 48%, aquest increment no ho és per l’empresa, ja que anteriorment ja es repercutia la imposició indirecta, ni tampoc per al client final.
Recordin que els comerciants que no son importadors no han presentat mai cap liquidació tributària. Suportant els impostos com a més cost de les seves compres. Els importadors sempre han liquidat l’IMI i també l’IAC, des de la entrada en vigor de les lleis de impostos indirectes, repercutint aquests impostos al client intermediari (majorista o detallista) o al client final (consumidor final) mitjançant l’aplicació del tipus de gravamen de l’IMI corresponent (el 4% en el nostre exemple).

L’increment va ser per tant d’un 0,8% abans (amb l’IAC, doncs l’IMI ja el teníem) i amb l’IVA serà del 0,20%.

I no si val confondre a la gent amb la pressió fiscal, ni tampoc amb els marges. Entre tots estan fent creure a tothom que abans els importadors assumien ells sols la imposició indirecta i ara incrementaran tots els preus com a mínim en un 5% i no és així. Ni tampoc o és que la pressió fiscal augmentarà en un 48 % pels empresaris, ni pels consumidors.

Fins ara la pressió fiscal pel comerciant és 0,00% (per això és un impost indirecte), i amb l’Iva serà igualment del 0,00%. Fins ara la pressió fiscal per al consumidor ha estat del 4,8% (majoritàriament), i amb l’Iva serà del 5%.

Una altra cosa molt diferent ha estat, és i serà el frau, l’engany, l’aprofitament de moltes empreses en l’aplicació dels impostos indirectes, però això és aliè a les lleis.
I una altra cosa molt diferent és l’ISI i l’IPI, però aquests impostos mereixen capítol apart.

Atentament,
Miquel CALSINA GORDI.