dimarts, de maig 26, 2009

SENTO CURIOSITAT (BONDIA) - HO TENEN CLAR ?


HO TENEN CLAR ?

El present escrit tant sols es per deixar molt clar d’una vegada per totes alguns conceptes en matèria comptable que fan referència a la Llei de Comptabilitat i als empresaris en general del nostre País que encara estant immersos en un mar de dubtes.

EL RESPONSABLE DE LA COMPTABILITAT ÉS L’EMPRESARI.
No el comptable. Aquest fa una feina que ha de estar reconeguda pel qui la paga, l’empresari. Si el comptable no fa correctament la seva feina, sempre el podrà “despatxar” i amb raó.

QUI DIPOSITA ELS COMPTES ÉS L’EMPRESARI.
Per molt que la feina la faci un comptable, el que signa els comptes i els diposita és el propietari de l’empresa. No és necessària doncs cap autorització de Govern ni de ningú perquè aquest comptable en qüestió faci la seva feina, tant sols del propietari.

NO EXISTEIX CAP COL·LEGI DE COMPTABLES.
Per favor, no em demanin més si estic col·legiat o no. El col·legi de comptables no existeix. Si que existeix el Registre de Comerç, on l’empresa que pot dur la seva comptabilitat ha de estar degudament registrada. Si que existeix un codi de ocupacions que “marca” la feina que pot fer cadascú (també la dels comptables, que poden ser assalariats de l’empresa on treballen).

QUE ÉS LA TENIDURIA DE LLIBRES ?
Antigament, era la única possibilitat de estudiar la comptabilitat, al menys a Andorra. Demano un respecte doncs per a totes aquestes persones que varen efectuar els seus estudis a Andorra, varen passar un examen a Barcelona i varen obtenir el seu corresponent diploma acreditatiu. No som ningú, des de cap Associació, per a dir que totes aquestes persones, ara no poden treballar de comptables.

UN BATXILLERAT FRANCÉS ÉS DIFERENT D’UN BATXILLERAT ESPANYOL ?
No. Tant sols s’ha estudiat en llocs diferents. Però es veu que per a alguns, una persona que ha estudiat el batxillerat a França, és un fenomen comptable, amb llicenciatura incorporada. I una persona que ha cursat els seu batxillerat a Espanya és un inculte que no sap res.
Alguns, fins i tot pengen els seus diplomes en una pàgina web publicitària de la seva empresa, com si fossin una meravella comptable.
Jo no tinc cap web amb diplomes incorporats, però tinc els mateixos diplomes que algú que es creu col·legiat i no m’accepta al seu suposat col·legi.
Diré més : No tant sols tinc els mateixos diplomes que ell (Batxillerat, Aprofundiment comptable i financer, Anàlisi d’estats financers, Registre de Comerç), sinó que en tinc uns quants més (Pla de comptabilitat Andorrà I i II, llenguatges de programació Basic, Cobol i Clipper, COU, “intent” de dos anys en Enginyeria de Telecomunicacions, diploma acreditatiu de la Associació Professional de experts comptables i tributaris de Espanya, i fins i tot, el diploma de 25 anys de soci del Barça, molt aviat tindré també el de 50 anys). La diferència és que jo els tinc penjats a la paret del meu despatx, no a Internet.

OBLIGACIÓ DE DUR UNA COMPTABILITAT.
La obligació la té tothom, sigui una societat o no, disposi de Registre de Comerç o no. Totes les persones físiques que realitzin activitats empresarials o professionals, les societats mercantils i altres persones jurídiques, i les altres entitats que amb personalitat jurídica o sense, constitueixen una unitat econòmica ... Per dir-ho d’una altra forma : Tothom que mogui diners d’una manera o altra. També les associacions, federacions, clubs... encara que siguin sense “ànim de lucre” i també els arrendadors.

DIPÒSIT DE COMPTES.
Totes les societats tenen la obligació de dipositar els comptes anyals al Registre de Societats. I tots els demés que no siguin societat, salvat aquells que facturin menys de 100.000 euros anyals, l’han de dipositar el Registre de Dipòsit de Comptes.

COMPTABILITAT SIMPLIFICADA.
Per tots aquells que tinguin una facturació anyal inferior a 100.000 euros ja existeix un model de comptabilitat simplificada, publicat amb el Pla General de Comptabilitat i ells mateixos poden dur la seva pròpia comptabilitat, sense cap obligació de contractar un comptable. A més Govern ja ha editat un model simplificat. Personalment, encara l’hagués fet més simplificat (no tothom disposa en el seu negoci de un ordinador), i gratuït per tots aquests empresaris (un full on s’han de omplir les caselles amb els imports i les explicacions del que s’hi ha de posar), a fi de que puguin complir la Llei sense despeses afegides. El poden trobar a la web de tràmits.
La Cambra de Comerç ofereix assessorament gratuït per a tots aquests empresaris.
Andorra pel Canvi, es va comprometre en campanya electoral a preparar un programa informàtic de comptabilitat bàsic, que es distribuiria gratuïtament per a totes les micro, petites i mitjanes empreses.
I els socialdemòcrates no sé que varen dir al respecte, potser no res, però hauran de fer exactament el mateix o similar.

Espero amb aquests comentaris haver deixat clara la situació comptable andorrana.
Pensin tots que aviat tindrem també una Llei de impost directe a les societats i a les activitats comercials. Qui no porti una comptabilitat i no dipositi els seus comptes, o li vindran a buscar a casa seva o li faran pagar un mòdul mínim que els sortirà molt mes car que pagar els impostos directes sobre beneficis.

I si encara tenen dubtes poden formular les seves consultes tant al Ministeri de Finances, a Tràmits, a la Cambra de Comerç o a la nostra Associació de Comptables del Principat, o a mi mateix.

NO ES DEIXIN ENGANYAR, per especuladors i aprofitats que els hi proposin altres solucions. Tals com :
Assessoraments mensuals via mail o telèfon a preus molt reduïts, que amaguen facturacions posteriors.
Comptabilitats amb un telèfon de contacte espanyol.
Programes que no necessiten de cap comptable. En poden trobar de gratuïts a Internet.
Amenaces publicistes que expliquen malintencionadament la necessitat de “passar” per un comptable “col·legiat” = FALS.

CONCLUSIÓ :
Demano per enèsima vegada a qui pertoqui : que permetin al petit empresari (botiguer, comerciant...) un sistema comptable molt simplificat que pugui dur ell mateix, sense necessitat de contractar cap comptable ( ni a mi tampoc), que no necessitin ni tant sols un ordinador.

Atentament,

Miquel CALSINA GORDI.

dimarts, de maig 19, 2009

SENTO CURIOSITAT (BONDIA) - IMPOST RENDA NO RESIDENTS.


IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS.

Torna a començar la campanya de “por” als andorrans que disposin d’un habitatge a Espanya. Es veu que l’any passat va ser molt rentable per a les gestories del nostre país. I quant alguna cosa resulta rentable, es veu que s’ha de repetir, com més vegades millor. No deixa de ser una tàctica comercial.
Però quant aquesta tàctica es fa a base de enganyar, cobrar més del compte, jugant amb la “por” i el desconeixement del “personal”, deixa de ser una tàctica i passa a ser una estafa.

ÉS CERT :

- Que si som no residents a l’estat veí i som propietaris de algun immoble urbà situat en aquest país, estarem sotmesos al impost sobre la renda de no residents (aquest és per a Hisenda) i a un tribut de caràcter local, l’impost sobre els bens immobles (IBI, aquest és per a l’Ajuntament).
- Que salvat els casos de residents en països amb els que no existeixi un efectiu intercanvi de informació tributària, no existeix la obligació de nomenar un representant (per desgràcia no és el nostre cas, al menys de moment). Hem d’anomenar doncs un representant davant la Administració Pública, resident a l’estat veí.
- Que en la nostra declaració hem de consignar un NIF (per als de nacionalitat espanyola) o un NIE (per als estrangers). I això tant sols es pot tramitar “directament” a la Direcció General de la Policia espanyola.
- Que si l’immoble esta a nom de un matrimoni o varies persones, cadascuna d’elles és un contribuent independent.

NO ÉS CERT :

- Que la declaració de la renda dels no residents hagi de ser efectuada abans del dia 30 de Juny. Dit rendiment s’entén devingut un cop a l’any, el dia 31 de Desembre. (disposem de tot l’any per fer-lo efectiu, no cal córrer ara mateix a engreixar les arques de les gestories andorranes. Podem esperar tranquil·lament a fer les nostres vacances i acudir a una gestoria espanyola).
- Que haguem de pagar també l’impost sobre el patrimoni, doncs es va suprimir aquest gravamen, amb efectes des de el període impositiu del 2008.
- Que el nostre representant legal tingui que ser una persona nomenada per una gestoria andorrana i que ens hagi de passar la seva corresponent “minuta”. No s’ha de pagar mai per aquest concepte, doncs el representant és tant sols a efectes “informatius”.
- Que sigui obligatori passar per la intermediació d’una gestoria. Podem fer, si volem, la nostra declaració directament i personalment per via telemàtica (internet : model 210A de l’Agència Tributària).
- Que els corresponents pagaments a la Hisenda espanyola hagin de passar per un gestor. Ens ho poden carregar directament a un compte bancari espanyol (per exemple, el que utilitzem per pagar la nostra hipoteca).
- Que no podem tenir un compte bancari a Espanya. Per això existeix la declaració de “compte de estrangers”.

ÉS MOLT RECOMANABLE :

- Acudir als serveis de un gestor en la mateixa localitat on tinguem ubicada la nostra vivenda, doncs els pagaments s’han de efectuar en la Delegació Estatal de Administració Tributària dependents de la mateixa, corresponents al lloc on esta ubicat l’immoble.
- No pagar més de 60-70 euros per la gestió administrativa. Val la pena cedir la gestió a fer-la nosaltres directament, ja que ells saben perfectament els documents necessaris i com s’han de presentar i “omplir”.
- No efectuar cap pagament per representació a cap gestor, generalment no ho cobren en les gestories espanyoles, salvat algunes de la Seu d’Urgell i les andorranes.
- Pagar tant sols la “gestió” als gestors, doncs els càrrecs de Hisenda o de l’Ajuntament, els efectuen directament al nostre compte bancari.
Si tenen el seu immoble a la vila de Cambrils (molts andorrans o residents a Andorra), els recomano la gestoria Sangenís.
- Pagar i no fer-se l’andorrà, doncs ara mateix estem en el punt de mira a l’estat veí i no ens convé fer-los enfadar gaire més. No val la excusa de que els alemanys, anglesos, italians, suissos ... no paguen. Ja s’espavilaran amb aquests països, si volen cobrar...
- Si arrendem el nostre immoble, convé fer la corresponent declaració (aquesta si seria abans del 30 de Juny) i no cobrar en “negre", amb la excusa de que li hem deixat l’apartament a un amic. Aquest amic es podria trobar en algun problema en la seva estància en la nostra vivenda.

CONCLUSIÓ :

Estic totalment d’acord en fer les coses ben fetes, en pagar els meus impostos. El que no estic gens d’acord és en pagar intermediaris andorrans que pretenen fer la “segona pela” (doncs la primera, ja la varen fer el darrer any), que juguen amb el nostre desconeixement i amb la nostra por.

SENTIMENT :

Penso sincerament que aquest cop si, a Espanya aniran a per nosaltres, doncs ja n’estan una mica farts de nosaltres i del nostre passotisme. Cert és que no conec actualment a ningú que no hagi pagat el seu impost sobre la renda de no residents i l’hi hagin reclamat quelcom, però això no serveix de excusa per a no continuar pagant. I precisament ara, quant estem parlant del nostre nou marc fiscal, és precisament quant hem de respectar el marc fiscal dels nostres veïns.

Atentament,

Miquel CALSINA GORDI.

dimarts, de maig 12, 2009

SENTO CURIOSITAT (BONDIA) - IRPF.


IMPOST SOBRE LA RENDA.

O el famós IRPF. ( entre “altres” impostos).

El nou Govern, ara socialdemòcrata, ens vol posar un impost més, aquest cop sobre el nostre salari net. Es sabut que necessiten i necessitem diners, però en moments de crisi el pitjor que es pot fer és incrementar la imposició, encara patirem més crisi. Molt de compte doncs, amb el nou marc fiscal.

Diuen que no ens hem de preocupar, que tant sols serà per salaris pel damunt dels 35.000 euros (i a partir d’aquests 35.000 euros, en un 10%). El que no ens diuen de cap manera es que aquest “topall” pot anar baixant amb el temps, fins a convertir-se en un autèntic IRPF, que és el que hauria de ser de bon principi, al meu entendre.

No ho trobo just, ni em sembla que vagi en consonància amb l’article 37 de la nostra Constitució. Dit article (no el tornaré a escriure) diu ben clar que tothom esta obligat a contribuir d’acord amb la seva capacitat econòmica.
Perquè no s’ha de contribuir doncs, des de 1 euro, fins als 35.000 euros ?
No serà perquè és precisament el que cobren els Consellers del PS ?, els funcionaris del PS ?, els militants del PS ?, els també, nomenats a dit del PS ? (que també n’hi ha i n’hi hauran), els càrrecs de confiança del PS ?. En tot cas, la immensa majoria del PS.
A qui vol enganyar el PS ? ...

A MI, NO.

La explicació és molt senzilla :

A les “cases” dels liberals, per regla general, tant sols entra un salari, pel damunt dels 35.000 euros... Aquesta és la teoria del PS.
Doncs que paguin impostos...
A les cases dels socialdemòcrates, sol entrar més de un salari, però sempre inferiors un per un als 35.000 euros. Seguint la mateixa teoria del PS.
Doncs que no paguin impostos ...
La imaginació socialdemòcrata té uns límits insospitats.

Espero que els altres dos grups parlamentaris, Coalició Reformista i Andorra pel Canvi (amb un soci prestat, per fer grup parlamentari), no cauran en la “trampa” i diran al PS que això no “cola”.
I no es tracta d’anar posant pals a les rodes del PS, sinó que es tracta de controlar la falsa ideologia socialista del PS.

Canviant de “escenari” :

S’ha encetat la temporada de les “declaracions” impositives, també a Espanya, ja ens ho recorden a la “tele” amb els anuncis amenaçadors de la renda dels no residents a l’estat veí.
“SANT TORNEM-HI ...”
Per cert, el termini per pagar la “famosa” renda per habitatge dels no residents, és fins al 31 de Desembre, i no fins al 30 de juny.

I també per cert, una pregunta :

Existeix algú que no pagués el darrer any i l’hi hagin reclamat quelcom ? No conec a ningú. No va passar res en absolut, però s’ha de “renovar” la campanya amenaçadora,
Segurament, deu de ser que les gestories nacionals han de fer la “segona pela”, doncs la “primera” ja la varen fer l’any passat.

Jo sóc un dels “tontets” que ha pagat sempre els seus impostos, a Andorra i a Espanya, procurant sempre no “regalar” ni un euro a ningú. I els continuaré pagant. Això si, procurant “fer-ho” sempre el menys possible, sempre d’acord amb les lleis.
Existeixen moltes solucions legals.

El que no puc acceptar, és el fet de la amenaça continuada, l’anunci del nou “marc fiscal”, l’anunci de nous impostos : sobre beneficis, sobre la renda, sobre dipòsits, IVA, renda dels no residents (també a Andorra), etc ...
Sense que es faci mai cap intent de cobrar d’aquells que han estat més “espavilats” i no han pagat els impostos ja vençuts.

NO HEM PERSEGUIT MAI AL QUE NO HA PAGAT.

Parlo de la taxa d’activitat comercial, tant de Govern com dels Comuns, de la taxa de tinença de vehicles, del foc i lloc, de les transmissions patrimonials, dels impostos indirectes (ISI, IPI, IAC, IMI), etc... I tots aquests impagats, prescriuen als tres anys...
Quants diners hem deixat de percebre ? No vull ni contar-ho, encara que sigui comptable.

Penso que si haguéssim dedicat personal de l’administració, que no ens ha mancat mai, a perseguir als morosos, no tindríem ara mateix el deute acumulat que estem patint i que no recuperarem mai.

Penso també que si haguéssim posat el “model impositiu” quant calia i no ara, no estaríem parlant en aquests moments de crisi. Al menys pel que fa referència a les arques governamentals o estatals.

El que han aconseguit tots plegats, al menys en el que a mi respecta, és que estudií totes les formes possibles, sempre dins de la legalitat, de pagar el mínim possible.
I fins i tot m’atreviria a dir que, dins de la “picaresca”, que n’hi ha i molta, fins i tot un equip de inspectors, que dit de pas, actualment ni tant sols existeix, podrien detectar-ne cap mena de frau. Només cal fer una visita al país veí (Espanya per exemple), i fer unes quantes “consultes” als empresaris i comerciants, o als seus gestors.

Penso que si algun dia convaliden a Andorra el títol que tinc penjat en una paret del meu despatx, i que diu :

“ La Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España y en su nombre el Presidente de la Junta Directiva considerando que, conforme a las disposiciones y circunstancias prevenidas por la actual normativa, Don Miquel Calsina Gordi, reúne los requisitos profesionales necesarios, establecidos en los Estatutos y Reglamento de Régimen Interior, expide el presente Título de Nombramiento Profesional que faculta al interesado para disfrutar de los derechos que a este titulo le otorga la normativa interna vigente.”

JO TAMBÉ FARÉ LA “PRIMERA PELA”.

La veritat es que ja estic una mica cansat de ser “un bon nen”.

Atentament,

Miquel CALSINA GORDI.

dimarts, de maig 05, 2009

SENTO CURIOSITAT (BONDIA) - ANÀLISI ELECTORAL


ANÀLISI ELECTORAL LAUREDIÀ.

Començaré l’escrit pel que hauria de ser la conclusió :

Segle18, que ja no Segle19 com havia comentat altres vegades, cada dia més allunyat de Segle21, ha votat massivament l’Alternativa. I no ho “insinuo”, sinó que ho dic amb coneixement de causa i amb proves documentades. Val a dir que, com sempre que escric quelcom, que no sigui la meva opinió personal.
Una opinió es quelcom de molt personal, que pot ser rebatut o criticat, un comentari o afirmació és quelcom que es justifica amb dades.

“L’alternativa ha passat a ser la segona força política a Sant Julià.”
Vaig sentir aquest comentari, no recordo ara mateix si a la televisió o a la ràdio. I he de dir que no és veritat. Si bé en les eleccions Comunals de fa dos anys, l’alternativa va tornar a la tercera posició, degut sens dubte a la mala elecció del candidat, recordo que en les passades eleccions generals l’alternativa ja era la segona força parroquial. No es va presentar Segle17, també ho recordo, però aquest fet no canvia les posicions.

Continuaré l’escrit amb el que hauria de ser l’exposa’t inicial :

D’una banda teníem un grup totalment dividit, el del PLA (en aquest cas UL), amb militants i simpatitzants pro Pintat i uns quants anti Pintat. Amb unes discrepàncies internes molt accentuades i amb fortes discussions en el seu comitè local.
La majoria varen optar per integrar-se a la nova formació C.R. Coalició Reformista. Altres varen optar per votar en blanc a la Batllia i marxar de vacances per no haver de fer campanya electoral.
He de dir que les campanyes electorals de Unió Laurediana U.L. són llargues, intenses i molt treballades. No escapa cap elector de la seva trucada o visita.

D’una altra banda teníem als teòricament dit centristes, tant de CDA com de Segle16. Ambdós grups però en plena agonia o en fase terminal. En aquest grup ens trobem amb militants o simpatitzants anti Bartumeu i alguns pro Bartumeu (o que al menys el suporten i podrien pactar amb ell).
La majoria varen optar per integrar-se en una formació nova anomenada ApC (Andorra pel Canvi), van ser majoritàriament els de Segle16, amb una certa postura de apropament al PS de Jaume Bartumeu (possiblement un pacte a nivell nacional). Tot i que la presencia de un ex cap de Govern no s’entenia gaire, sobretot tenint en compte que al seu fill el varen descartar a darrera hora d’aquesta llista.
Altres, els anti Bartumeu es varen integrar directament a Coalició Reformista.
Però vet aquí que ningú volia encapçalar la llista territorial (es veu que no agrada el fet de anar a perdre o a cremar-se). Aleshores varen acceptar com a candidat al primer que els va oferir el candidat de la llista nacional (a cap de Govern en aquest cas). I va passar el que va passar :
En el debat televisiu el candidat territorial de ApC va fer un discurs elogiant i magnificant el projecte de Naturlàndia, en contra del pensament de Segle15, i de la seva lluita durant molts anys. Aquests varen agafar un rebot monumental, votant directament a la tercera formació, l’Alternativa o PS.

Aquesta tercera opció, l’Alternativa, va continuar amb la seva tònica de sempre, afegint uns quants funcionaris al igual que el PS . Però sumant, això si, als vots que ja disposaven dels pocs adeptes que tenien en la parròquia, el regal inesperat aportat per Segle14.

M’equivoco de gaire en el meu plantejament ?

A banda de utilitzar mails, comentaris escrits (facebook) i converses privades em baso amb la comparativa entre les eleccions del 2009 i les del 2005 :

Amb un augment del cens electoral de 543 persones, en participació tant sols 284 persones més varen votar, els vots nuls i en blanc han baixat en 172 persones (al 2005 Segle13 no es va presentar) = 456 vots vàlids de més. A Coalició reformista (UL) l’han votat 3 persones més. I al PS 166 persones més.
El vot de càstig a Segle12 del 2005 va ser majoritàriament en blanc.
El vot de càstig a Segle11 del 2009 s’ha convertir en un vot a l’Alternativa.
Adjunto gràfic comparatiu (afegint les Comunals 2007):

ELECTORS VOTS BLANC NULS VALIDS ALTERN./PS PLA/CR S21/APC
GEN 2005 2406 1934 241 45 1648 571 1077 0
COM 2007 2818 2078 148 6 1924 279 1128 517
GEN 2009 2949 2218 94 20 2104 737 1080 287

I ara Segle10 diu que for pactar una sola formació per lluitar en les properes Comunals amb UL...

Atentament,

Miquel CALSINA GORDI.