dimarts, de març 16, 2010

DIARI D'ANDORRA - RECLAMACIÓ.


RECLAMACIÓ : UN SALARI MITJÀ JUST.

Primer de tot faré una breu exposició dels fets :

Tot va començar amb la publicació per part de Govern, que no de la CASS, del salari mitjà, que és la base de cotització per als treballadors per compte propi. Els aproximadament 2.000 euros actuals que ens suposen pagar una cotització d’uns 400 euros cada mes. A banda de escrits, comentaris a la ràdio i a la premsa, vaig crear un grup de facebook anomenat “denunciem la CASS” i força gent s’hi va adherir i si està adherint. Hem fet en aquest grup, comentaris, preguntes, respostes, proposicions, recomanacions ... i penso que així continuarem fins a obtenir resposta a les nostres demandes que són molt justes : Una cotització real i assequible.

Se’m va demanar que canviés el títol del grup, doncs un dels membres considerava que la paraula “denúncia” era massa forta.
No l’he canviat perquè segueixo creient i pensant que la obligació de convertir socis d’una societat, els cònjuges del titular, en treballadors per compte propi és denunciable. I obligar als socis que poden ser assalariats, a cotitzar com a mínim el salari mitjà, també. Animo doncs a les Societats que així ho facin. Trobo dins la mateixa Llei de la CASS moltes contradiccions pel que respecta a la cotització dels socis, familiars, administradors, consellers ... Incompatibilitats que és fan encara molt més patents quant ho associem amb la Llei de comptabilitat i els projectes de llei de impostos directes.

No és el meu cas, ni el cas de molts altres autònoms, ara anomenats treballadors per compte propi. Em centraré doncs en aquests casos i el que es pot fer per “normalitzar” la situació.

Crec sincerament que com més persones siguem a queixar-nos i a reclamar el que creiem que és just : un salari mitjà real, que és l’únic que podem reclamar els autònoms, tal i com esta feta la Llei, més atenció podrem obtenir i més cas se’ns farà. Al menys és el que m’han confirmat des de la mateixa CASS i també des de Tràmits.

Val a dir que per als passos que jo he seguit i que animo a tothom que els segueixi m’he valgut del comentari o pregunta d’una persona que prèviament va fer la consulta i a la que agraeixo la “idea”.
La “idea” és adreçar una sol·licitud genèrica de reclamació a Govern. I això és precisament el que jo he fet. No sense abans haver hagut de passar per tràmits, amb la no admissió de la sol·licitud i desviament cap a la CASS, visita a la CASS molt satisfactòria per la atenció prestada i reenviament cap a Govern, a tràmits on finalment varen acceptar la sol·licitud sense cap problema i amb molta atenció també.

Aquest formulari a omplir és el T-112, que poden trobar a la pàgina web de tramits.ad, el trobaran a la pàgina inicial a l’esquerra de la seva pantalla. El poden descarregar, omplir, imprimir, signar i dipositar al departament de tràmits. Han de disposar però del programa “Adobe”. I si no disposen de cap ordinador, poden sol·licitar directament el document a Tràmits.
No es tracta de fer cap denúncia, sinó tant sols de posar una sol·licitud demanant un càlcul del salari mitjà més just i proper al salari real de l’autònom, sense contar hores extres, primes, dietes, vacances, pagues extres ni acomiadaments.

Jo he demanat exactament el següent :

“Com a treballador per compte propi trobo excessiva la quantitat mensual a cotitzar a la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
Sol·licito que el càlcul del salari mitjà, base de la cotització dels treballadors per compte propi s’efectuï de forma més realista que s’ajusti més al nostre salari real.
Que aquest càlcul no inclogui : primes, dietes, extres, acomiadaments ... que no formen part del salari real dels treballadors per compte propi”.

I el lloc on s’ha de dipositar la corresponent sol·licitud és a tràmits per que la transmetin a Presidència, Salut ( o a qui sigui ). El que demanem és just i no ho penso jo sol, ho pensen també tots els autònoms, totes les societats, la CEA, la Cambra de Comerç, la Pime i el mateix Consell d’Administració de la CASS.
No s’ha de modificar cap Llei, ni fer cap sessió de Consell o reunió de Ministres... Tant sols calcular de forma justa el salari mitjà, publicar un Decret amb el nou càlcul i la CASS, directament ja cobrarà el que el Departament d’Estadística publiqui. Es tracta de trobar la “mitjana” enlloc del salari mitjà, o sigui que tantes persones es trobin per sobre de la mitjana com per sota. No és tant complicat i de persones per a realitzar aquest càlcul ja en disposem.
Demanar que ens retornessin el que ens han cobrat de més seria massa ?

Voldria aprofitar l’avinentesa per a donar les gràcies a totes aquelles persones que s’han afegit al grup de Facebook i desitjar a tothom : “que hi hagi sort”. Tot demanant a Govern que “es posi les piles”.

Atentament,
Miquel CALSINA GORDI.