dijous, de desembre 06, 2012

DIARI D'ANDORRA - L'IGI

PROBLEMES AMB L’ IGI. Impost General Indirecte, IVA o TVA si ho prefereixen. Aquí l’hem anomenat així : IGI (com a les illes Canàries, crec que amb l’afegit AC – Archipiélago Canario). No podíem posar IVA, perquè el nom el volia el PS, tampoc TVA ja que el nom el volia DA. A Andorra som d’aquesta manera... Denominacions al marge... Ja era hora... Un autèntic impost indirecte com “dicten” els manuals impositius. Un impost neutre, que paga l’usuari final i que substitueix els mal “engiponats” ISI, IPI, IMI, IAC, també substitueix els cànons del consum telefònic i d’electricitat, la taxa per raó del servei de fe pública notarial i la prestació de serveis bancaris. El que no he trobat enlloc és que derogui l’ITP. Fins aquí doncs, un impost més just que els famosos mòduls de l’ISI, que gravaven metres quadrats, nombre d’empleats, potencia elèctrica, cavalls fiscals dels vehicles, ingressos, etc... Produint beneficis o pèrdues fiscals, segons el sector econòmic. O bé, enriquint alguns “espavilats” que s’aprofitaven d’aquells que havien escollit el règim directe, que ve a ser el mateix que el proper IGI. Que ja no necessitarà cap factura suplementària (a base d’informes d’auditoria concedits a “quatre” espavilats, la majoria sense massa coneixements, però amb la factura “fàcil”). No es deixin enganyar tampoc per alguns comptables “estafadors”, que els hi diran que ara necessiten també un gestor, que ells mateixos “faciliten” (cobrant factura a part, és clar...). En definitiva, un impost indirecte : NORMAL. El problema el trobem quan baixem al “detall” i enfoquem l’IGI amb la realitat de moltes empreses andorranes, quan posem a la pràctica com aquestes empreses afrontaran l’immediat impost indirecte. Quan ens posem a comptabilitzar (Cal no oblidar que la comptabilitat és obligatòria, fet que molts encara no han assumit). El que em dona de que pensar : CARAI, moltes empreses encara no estan preparades... En primer lloc trobem l’apunt comptable de les compres i les vendes. Molts programes informàtics de gestió no estan encara preparats per separar l’import que correspon a l’impost (suportat o repercutit) del total de la factura (a cobrar o a pagar), fan encara un simple apunt : client contra vendes, sense separar l’imposició (o proveïdor contra compres). Problema que s’agreuja amb programes informàtics antics que pràcticament ningú vol modificar, o que modifiquen mitjançant “factura” complementaria al manteniment del programa en qüestió (aquí apareixen encara més “espavilats). En segon lloc trobem que dits programes (ja sigui a la gestió o a la comptabilitat), tampoc estan preparats per emetre els llistats de factures emeses o rebudes, imprescindibles per a efectuar les declaracions d’IGI, ja sigui cada mes, cada tres mesos o cada sis mesos, segons el volum de facturació. I no parlo ja de tots aquells que no disposen de cap tipus de programa informàtic. En tercer lloc, la deducció de l’IMI ja pagat que comporta un crèdit fiscal, molt difícil a demostrar i també a controlar. Ja vaig comentar el tema en qüestió en un article anterior. Altres problemes afegits : La confecció de factures: El professional, empresari, o qualsevol persona que hagi de fer la corresponent declaració per deduir l’impost suportat necessitarà una factura complerta (amb totes les dades). Molts comerços no estan preparats per emetre dita factura. Un altre problema informàtic ? Els “tiquets” amb la menció de : impost general indirecte inclòs, no serveix a l’empresari. Problema a part mereix la comptabilització d’aquests tiquets, però no vull ara mateix “marejar” més al “personal”. La venda al detall: A Andorra, com que som més “papistes” que el mateix Papa, fem liquidar IGI al “detallista”, vengui a qui vengui. Per damunt dels 40.000 euros anuals, teòricament no es poden emetre “tiquets” amb IGI inclòs (dic teòricament perquè així ho descriu la Llei, encara que la resposta de Govern a la meva pregunta no ho deixa clar). Tothom esta preparat per aquesta gestió ? La resposta és NO. Els bars, restaurants, per posar un exemple, poden emetre una factura per cada venda, consumició? Empreses, que fins i tot es troben al règim súper reduït del 0%, poden emetre una factura per cada client ? La resposta és NO. Existeixen solucions a aquests problemes ? La resposta és SI. Però no es troben explicats ni en la Llei, ni en la modificació de la Llei, ni tant sols en el Reglament de la Llei. El nostre Govern ha endegat ja dues conferències explicatives de l’IGI. Degut a la massiva demanda d’assistència n’ha convocat dues més. La Cambra de Comerç ha previst cursos d’explicació de l’impost (evidentment, cobrant), moltes empreses anuncien jornades, cursos, conferències... explicatives de l’impost (evidentment, també cobrant), jo mateix faré una conferència properament per a empresaris que m’ho han sol·licitat (evidentment, sense cobrar). Un advertiment final : val més que no “entrin” a la pàgina web “impostos.ad” ( sembla, els famosos “manuales para torpes” ). Ni tampoc es creguin tot el que diu, doncs hi ha un greu error que encara no han corregit. Millor que consultin als professionals, que no cal que siguin economistes. I sobretot, no es deixin enganyar per “experts” que tant sols pretenen aprofitar l’avinentesa per a “ fer la primera pela”. Atentament, Miquel CALSINA GORDI.