dimecres, d’octubre 17, 2012

DIARI D'ANDORRA - CASS

NO ENTENC EL QUE DIU LA CASS. “Recordar a les persones que realitzen una activitat per compte propi i que no estan obligades a cotitzar com a persones assegurades directes que no poden ser persones assegurades indirectes”. Això és exactament el que “posa” a la segona part del mail enviat per la CASS, tot recordant : “ l’ampliació del termini fins al 30 de juny 2.013, a les persones que no estaven obligades a estar afiliades a la Seguretat Social abans de l’1 de novembre 2.009, puguin donar-se d’alta al sistema de Seguretat Social ”. Val a dir, que a “alguns” ja ens varen posar automàticament “d’alta” (als autònoms ens van duplicar la cotització i alguns assalariats varen passar automàticament a ser treballadors per compte propi), altres es varen anticipar a l’1 de novembre i ja no poden disposar d’aquesta ampliació del termini. He de reconèixer haver hagut de llegir varies vegades aquest text per intentar comprendre el que vol dir exactament. Fins i tot així, no acabo de veure-ho clar. Com tampoc ho veuen clar moltes altres persones que he contactat. O no som prou intel·ligents ? O no ens adaptem els mateixos criteris de la CASS, per interpretar la seva pròpia Llei ? Degut a que no m’afecta en absolut, “passo” olímpicament de consultar-ho a la CASS. Però si puc assegurar que moltes persones quedaran “perplexes” i no hi entendran absolutament res, com jo mateix. Per favor... Com es poden explicar tant malament les “coses” ? Això és crear confusió, atemorir o simplement, prendre el pel a la gent ? Analitzant la frase, trobo el següent : Recordar a les persones que realitzen una activitat per compte propi... Aquí hi podem trobar persones que són titulars d’una empresa, administradors de societats, consellers de societats (segons la CASS, evidentment, no segons la seva pròpia Llei), pagesos, ramaders, arrendadors (pel damunt de 40.000 euros anyals), venedors d’immobles (pel damunt de 5 vendes, també anyals) ... I que no estan obligades a cotitzar com a persones assegurades directes... Aquí ja em començo a “perdre”, doncs amb l’actual llei, tothom que realitza una activitat econòmica hi esta obligat. Potser volien dir que “no” estaven obligades ? Que disposaven de tres anys per adaptar-se ? (adaptar-se a que ?, a pagar?). I que ara disposen fins al 30 de juny del 2.013 ? En tot cas, el text sembla mal redactat, no ? , si més no difícil d’entendre, segur que ho és. Que no poden ser persones assegurades indirectes... Això ja ho tinc més clar, que no poden ser “beneficiàries”, en el règim de la Seguretat Social, és a dir : fills menors de 18 anys, estudiants menors de 25 anys o cònjuges que no “treballen”. Potser també en algun cas, persones a càrrec de “algú” ... En tot cas, tot plegat és força incomprensible. Desprenc doncs les següents conclusions : Si el fill/filla, que és beneficiari/a d’un assalariat (ja sigui per compte propi o no) treballés, no podria ser assegurat/da indirecte/a. (Evidentment, sempre menor de 18 anys o de 18 a 25 anys, amb el degut comprovant d’estudis degudament acreditat, el seu pagament de la corresponent matrícula). Evidentment, ja el/la donarien automàticament de baixa com a beneficiari/a i d’alta com a assalariat/da. Si una persona assegurada indirecta (beneficiari) disposa d’un negoci ja esta obligat a ser assegurat directe, en aquest cas amb moratòria, però no veig la relació amb “l’avís” en qüestió. O potser es refereix als administradors de societats que fins ara eren assegurats indirectes i ara mateix ja no poden ser-ho (o sigui, no disposen de moratòria, quan ja n’han tingut una de tres anys) ? La veritat... No hi entenc res de res. “CAOS” (i de considerables dimensions...). Això és exactament el que esta “sembrant” els “nostre” Govern dels “millors”. Millors en que ? estan sembrant un caos “espectacular entre la població del nostre “peís”. La paraula “caos” és precisament la que em varem comentar fa poc a l’edifici de Ràdio i Televisió d’Andorra, en preguntar-me si jo entenia aquest “caos” impositiu, comptable, administratiu.... Aleshores vaig contestar que si, que l’entenia perfectament, doncs era precisament la meva feina. Ara mateix, he de reconèixer que ja no, he entrat a “patir” el mateix caos que pateixen els informadors, periodistes, empresaris, comerciants, treballadors per compte propi, administradors, pagesos... tothom, al igual que el mateix Govern, Consellers Generals ( i ja no entro a parlar dels Comuns, on la “conya” va creixent dia a dia). Tots plegats, ens hi farem “mal”. PEÍSSSSSSSSSSS... Atentament, Miquel CALSINA GORDI.

1 comentari:

Señor H ha dit...

Hi!
I just want to say that I find your blog interesting!
I dont know so much about Andorra, but maybe I can learn more by reading the blog. Some difficulties with the language though!
Cheers/
Señor H, Sweden