dimarts, d’octubre 13, 2009

SENTO CURIOSITAT (BONDIA) - ESTAN PREPARATS ?


ESTAN PREPARATS ?

Manca molt poc per acabar l’any 2.009, en que els empresaris “ja” tenen la obligació de dur una comptabilitat de la seva empresa. Ho sabien tots ? No serà perquè no hagin rebut la corresponent informació.
Constato que existeix molta gent que ha passat de tot. Cosa que em sembla molt normal, si no existeix cap tipus de sanció per a tots aquells que no hagin fet els “deures”.
No els criticaré, doncs jo mateix he aconsellat a molts empresaris que no tenien la necessitat de contractar els serveis d’un comptable, els meus serveis per ser més clar.
“Tonto”, diran alguns ? Honest, en dic jo.

Dur una comptabilitat senzilla, tampoc és massa complicat, amb una petita formació, qualsevol petit empresari la pot portar ell mateix. Si més no, amb una ajuda puntual d’un professional, per algun apunt un tant més complicat que altres. Teòricament, el petit empresari no hauria de tenir masses problemes per a dur la seva comptabilitat, sense la necessitat de contractar cap professional. En aquest aspecte, l’ajuda de la Cambra de Comerç ha estat molt eficaç.

Però, ULL.

Sempre i quant no tingui la obligació de dipositar els seus comptes. Doncs aquí és precisament quant el problema em comença a preocupar. La meva preocupació és deguda a que el nostre Govern encara no “s’ha posat les piles”, modificant el llindar dels 100.000 euros de facturació anyal, per la obligatorietat de dipositar els seus comptes i de poder acollir-se al model de comptabilitat simplificat.

Per aquest motiu, des de la nostra associació (Comptables del Principat) varem demanar augmentar el llindar, almenys fins als 300.000 euros, doncs considerem que molts empresaris i petits comerciants superen els 100.000 euros de facturació anyal i no poden permetre’s el luxe de pagar un comptable. Cal recordar que no te res a veure la facturació, amb el benefici.

He aconsellat malament als meus “possibles” clients ? He confiat massa en que el nostre Govern “actual” rectifiqués a temps ? i fes les modificacions oportunes a la Llei de comptabilitat ? He pecat de “innocent” ?

Comença a ser ara ja urgent aclarir els conceptes als empresaris del país i facilitar-los la seva tasca, així com tranquil·litzar-los. Tranquil·litzar a tots aquells que estant preocupats i avisar a aquells que no ho estant. Cal recordar que estem a pocs mesos vista dels tancaments de comptes. Disposarem encara de sis mesos més per aprovar-los. I encara un mes més per a dipositar-los. Però els nostres comptes han de estar enllestits molt abans. No podem esperar a l’últim moment o buscar un comptable a la “desesperada” perquè ens faci els comptes. Personalment, aquesta feina no la vull.

Urgeix doncs que el nostre Govern aclareixi definitivament qui ha de dipositar els comptes, com ha de fer-ho, i amb quin llindar. Ja sé que la Llei, de moment és molt clara al respecte, però son urgents les modificacions necessàries.

El fet de dipositar els comptes suposa una diferència molt gran amb la possibilitat de dur una comptabilitat simplificada, que encara hauria de ser-ho molt més de simplificada. Aquesta és una altra demanda que de moment esta quedant en l’oblit.

Dipositar comptes vol dir :

Un compte de pèrdues i guanys : recull el resultat de l’exercici format pels ingressos i les despeses. A priori no sembla massa complicat.
Un balanç de situació : comprèn amb la deguda separació, l’actiu, el passiu i el patrimoni net de l’empresa (és la relació de tots els comptes de l’empresa : crèdits, deutes, immobilitzat, deutors, patrimoni, existències ...) Aquí la “cosa” ja es comença a complicar.
Una memòria : completa, amplia i comenta la informació continguda en els altres documents que integren els comptes anuals (és la explicació detallada i complexa dels estats financers). Aquí la “cosa” ja s’ha complicat i molt, no tothom ho sap fer.
L’estat de canvis del Patrimoni Net : Aquí penso que ja els sonarà a xinès, encara que tampoc sigui massa complicat ( amb la deguda formació és clar).
Ja no parlaré de l’estat de fluixos d’efectiu, doncs aquest és per a “grans” empreses i si aquestes no estant ja preparades, “apaga y vámonos”.
I una còpia de l’acta d’aprovació dels comptes si el seu negoci és una societat. Per cert, algú ho ha fet algun cop ?

No pretenc amb aquest escrit fer por a ningú, tant sols vull que el nostre Govern actuí en conseqüència facilitant la tasca als empresaris andorrans. Molts d’aquests empresaris o comerciants no duen encara a data d’avui la seva comptabilitat. Cert és que ni tant sols poden permetre’s el luxe de contractar un comptable, per molt que la Llei els obligui a dur una comptabilitat.

Sé que no existeix actualment cap tipus de sanció per als empresaris que no dipositin els seus comptes. Sé perfectament que les Societats que tampoc ho facin, tant sols seran objecte de “anotació” al Registre de Societats. Però no creuen que, al 2011 any en que segurament entrin en vigor les lleis d’impost a les societats i a les activitats comercials, a tots aquells que no dipositin els seus comptes, lo més segur és que els hi vinguin a demanar.

Per tot això, demano urgentment l’augment del llindar per a dur una comptabilitat simplificada. Demano també que aquest model sigui encara més simplificat ( no entraré ara en detalls tècnics). I demano també al Govern que no s’encanti més en aquestes modificacions.

Com diuen en un altre lloc : “nos va a pillar el toro”.
Jo en dic : ajudar al petit empresari o comerciant del país.

No repetiré la pregunta inicial de : si estant preparats ? Doncs sé perfectament que la immensa majoria no ho estant i ara ja em fet una mica tard. El que si demanaré es que el nostre Govern faciliti la feina a tothom.

Atentament,

Miquel CALSINA GORDI.