dimarts, de juny 16, 2009

SENTO CURIOSITAT (BONDIA) - UNA CURIOSA COINCIDÈNCIA
UNA CURIOSA COINCIDÈNCIA.

Fa uns anys, un Conseller de Comú va passar a ocupar el càrrec de Ministre de Finances, deixant al darrera seu unes taxes comunals per radicació d’activitats econòmiques desorbitades ( per astronòmiques). Això succeïa a Sant Julià de Lòria.
Uns anys més tard, en l’actualitat, es repeteix la història. Aquest cop no es tracta de cap Conseller de Comú, sinó d’un Director de Finances comunals, en aquest cas d’Andorra la Vella, que passa a ocupar el mateix Ministeri i que deixa al seu darrera una altra taxa d’activitats econòmiques no menys desorbitada i exagerada.

Recordo un escrit anterior i un programa de ràdio en que agraïa la “rebaixa” en l’ impost d’activitats econòmiques, concretament en el tipus de gravamen per metre quadrat, que havia efectuat el Comú d’Andorra la Vella.

QUE EQUIVOCAT QUE ESTAVA.

Se m’havien passat per alt les taxes que acompanyen el rebut de l’ impost referents a l’enllumenat i la higiene pública.

He de demanar excuses als meus clients, als que vaig anunciar la “rebaixa” impositiva comunal, en l’ impost a pagar per metre quadrat i en l’índex inferior de localització d’alguns carrers ( és el que multiplica l’impost per un coeficient entre 0,5 i 2), sense haver tingut en compte les taxes d’enllumenat i higiene.

UN ERROR ? SI.
UN ENGANY ?, TAMBÉ.

Ha estat al rebre les factures del Comú d’Andorra la Vella quant m’he adonat de “l’error-engany” :
La taxa sobre higiene pública ha passat del 19% sobre la quota tributària al 49%.
La taxa sobre enllumenat públic ha passat del 21% sobre la quota tributària al 51%.
Deixant el total de la factura a pagar pitjor del que es trobava amb anterioritat.

ES POT ACTUAR D’AQUESTA MANERA ?

Sincerament, penso que no.
I animo a tots aquells empresaris, comerciants... que tinguin el seu negoci eradicat a la parròquia d’Andorra la Vella a passar per la Batllia i efectuar la corresponent denúncia.
Ho sento Rosa, no t’he “trucat” abans perquè em sento enganyat. Potser tu no saps ni de que “va la història”, però el teu antic Director de Finances segur que si.

PERQUÈ ES POT DENUNCIAR ?.

Senzillament, perquè aquestes taxes no són legals.

Vejam el que diu la Llei 10/2003 del 27 de Juny, de les Finances comunals.

En el seu article 16 diu : Són tributs el fet generador dels quals és la prestació d’un servei públic o la realització d’una funció administrativa de sol·licitud o de recepció obligatòria que es refereix a l’obligat tributari, o l’afecta o el beneficia de manera particular.
En el seu article 18 diu : L’import de la taxa no pot superar el cost real de la prestació del servei o de la realització de l’activitat de que es tracti.

Personalment penso que pagar més de 1.000 euros per enllumenat i higiene pública supera àmpliament el cost real del servei, per posar un exemple qualsevol..

Crec per tant que es tracta d’un fet il·legal i denunciable i animo a tots aquells comerciants que es trobin en aquesta situació a fer un “tomb” per la Batllia.

EL QUE ÉS, ÉS. I EL QUE NO ÉS, NO ÉS.

No hem de pagar tots sempre perquè així ens ho diuen i ens ho manen. Si considerem que un impost, una taxa, una sanció... no és justa, esta fora de lloc, té molts greuges comparatius... o senzillament no hi estem d’acord, no tenim perquè pagar-ho i callar.

APRENEM A DIR : NO HEM DONA LA GANA, ENS VEIEM A LA BATLLIA. (Que no vol dir : jo no pago perquè no hem dona la gana, com fan alguns).

Atentament,

Miquel CALSINA GORDI.