dimarts, de maig 26, 2009

SENTO CURIOSITAT (BONDIA) - HO TENEN CLAR ?


HO TENEN CLAR ?

El present escrit tant sols es per deixar molt clar d’una vegada per totes alguns conceptes en matèria comptable que fan referència a la Llei de Comptabilitat i als empresaris en general del nostre País que encara estant immersos en un mar de dubtes.

EL RESPONSABLE DE LA COMPTABILITAT ÉS L’EMPRESARI.
No el comptable. Aquest fa una feina que ha de estar reconeguda pel qui la paga, l’empresari. Si el comptable no fa correctament la seva feina, sempre el podrà “despatxar” i amb raó.

QUI DIPOSITA ELS COMPTES ÉS L’EMPRESARI.
Per molt que la feina la faci un comptable, el que signa els comptes i els diposita és el propietari de l’empresa. No és necessària doncs cap autorització de Govern ni de ningú perquè aquest comptable en qüestió faci la seva feina, tant sols del propietari.

NO EXISTEIX CAP COL·LEGI DE COMPTABLES.
Per favor, no em demanin més si estic col·legiat o no. El col·legi de comptables no existeix. Si que existeix el Registre de Comerç, on l’empresa que pot dur la seva comptabilitat ha de estar degudament registrada. Si que existeix un codi de ocupacions que “marca” la feina que pot fer cadascú (també la dels comptables, que poden ser assalariats de l’empresa on treballen).

QUE ÉS LA TENIDURIA DE LLIBRES ?
Antigament, era la única possibilitat de estudiar la comptabilitat, al menys a Andorra. Demano un respecte doncs per a totes aquestes persones que varen efectuar els seus estudis a Andorra, varen passar un examen a Barcelona i varen obtenir el seu corresponent diploma acreditatiu. No som ningú, des de cap Associació, per a dir que totes aquestes persones, ara no poden treballar de comptables.

UN BATXILLERAT FRANCÉS ÉS DIFERENT D’UN BATXILLERAT ESPANYOL ?
No. Tant sols s’ha estudiat en llocs diferents. Però es veu que per a alguns, una persona que ha estudiat el batxillerat a França, és un fenomen comptable, amb llicenciatura incorporada. I una persona que ha cursat els seu batxillerat a Espanya és un inculte que no sap res.
Alguns, fins i tot pengen els seus diplomes en una pàgina web publicitària de la seva empresa, com si fossin una meravella comptable.
Jo no tinc cap web amb diplomes incorporats, però tinc els mateixos diplomes que algú que es creu col·legiat i no m’accepta al seu suposat col·legi.
Diré més : No tant sols tinc els mateixos diplomes que ell (Batxillerat, Aprofundiment comptable i financer, Anàlisi d’estats financers, Registre de Comerç), sinó que en tinc uns quants més (Pla de comptabilitat Andorrà I i II, llenguatges de programació Basic, Cobol i Clipper, COU, “intent” de dos anys en Enginyeria de Telecomunicacions, diploma acreditatiu de la Associació Professional de experts comptables i tributaris de Espanya, i fins i tot, el diploma de 25 anys de soci del Barça, molt aviat tindré també el de 50 anys). La diferència és que jo els tinc penjats a la paret del meu despatx, no a Internet.

OBLIGACIÓ DE DUR UNA COMPTABILITAT.
La obligació la té tothom, sigui una societat o no, disposi de Registre de Comerç o no. Totes les persones físiques que realitzin activitats empresarials o professionals, les societats mercantils i altres persones jurídiques, i les altres entitats que amb personalitat jurídica o sense, constitueixen una unitat econòmica ... Per dir-ho d’una altra forma : Tothom que mogui diners d’una manera o altra. També les associacions, federacions, clubs... encara que siguin sense “ànim de lucre” i també els arrendadors.

DIPÒSIT DE COMPTES.
Totes les societats tenen la obligació de dipositar els comptes anyals al Registre de Societats. I tots els demés que no siguin societat, salvat aquells que facturin menys de 100.000 euros anyals, l’han de dipositar el Registre de Dipòsit de Comptes.

COMPTABILITAT SIMPLIFICADA.
Per tots aquells que tinguin una facturació anyal inferior a 100.000 euros ja existeix un model de comptabilitat simplificada, publicat amb el Pla General de Comptabilitat i ells mateixos poden dur la seva pròpia comptabilitat, sense cap obligació de contractar un comptable. A més Govern ja ha editat un model simplificat. Personalment, encara l’hagués fet més simplificat (no tothom disposa en el seu negoci de un ordinador), i gratuït per tots aquests empresaris (un full on s’han de omplir les caselles amb els imports i les explicacions del que s’hi ha de posar), a fi de que puguin complir la Llei sense despeses afegides. El poden trobar a la web de tràmits.
La Cambra de Comerç ofereix assessorament gratuït per a tots aquests empresaris.
Andorra pel Canvi, es va comprometre en campanya electoral a preparar un programa informàtic de comptabilitat bàsic, que es distribuiria gratuïtament per a totes les micro, petites i mitjanes empreses.
I els socialdemòcrates no sé que varen dir al respecte, potser no res, però hauran de fer exactament el mateix o similar.

Espero amb aquests comentaris haver deixat clara la situació comptable andorrana.
Pensin tots que aviat tindrem també una Llei de impost directe a les societats i a les activitats comercials. Qui no porti una comptabilitat i no dipositi els seus comptes, o li vindran a buscar a casa seva o li faran pagar un mòdul mínim que els sortirà molt mes car que pagar els impostos directes sobre beneficis.

I si encara tenen dubtes poden formular les seves consultes tant al Ministeri de Finances, a Tràmits, a la Cambra de Comerç o a la nostra Associació de Comptables del Principat, o a mi mateix.

NO ES DEIXIN ENGANYAR, per especuladors i aprofitats que els hi proposin altres solucions. Tals com :
Assessoraments mensuals via mail o telèfon a preus molt reduïts, que amaguen facturacions posteriors.
Comptabilitats amb un telèfon de contacte espanyol.
Programes que no necessiten de cap comptable. En poden trobar de gratuïts a Internet.
Amenaces publicistes que expliquen malintencionadament la necessitat de “passar” per un comptable “col·legiat” = FALS.

CONCLUSIÓ :
Demano per enèsima vegada a qui pertoqui : que permetin al petit empresari (botiguer, comerciant...) un sistema comptable molt simplificat que pugui dur ell mateix, sense necessitat de contractar cap comptable ( ni a mi tampoc), que no necessitin ni tant sols un ordinador.

Atentament,

Miquel CALSINA GORDI.