dimarts, de novembre 18, 2008

SENTO CURIOSITAT BONDIA - DIPÒSIT DE COMPTES


DIPOSITAR ELS COMPTES.

La Llei de Comptabilitat (Llei 30/2007), que no entrarà en vigor fins al proper mes de Gener, va ser aprovada però ja fa gairebé un any, concretament el 20 de Desembre de 2.007 i publicada un mes després al Bopa.
Onze mesos es doncs el temps que ha tardat la C.E.A. (entre altres) en queixar-se per haver de dipositar els comptes de les empreses al Ministeri de Finances o al Registre de Societats. La llei ja deixava al seu moment ben clar, que per facturació igual o superior a 100.000 euros existia l’obligatorietat de dipositar els comptes.

En tot aquest temps no ha llegit la C.E.A. la Llei ?
Ningú s’ha preocupat fins ara de que li puguin mirar els comptes ?
Perquè ens despertem tots sempre a darrera hora ?

Les explicacions que ha donat el President d’aquesta Confederació Empresarial Andorrana, per pretendre que ara es canvi la Llei m’han semblat totalment fora de to, ambigües, ingènues i absurdes. Impròpies totalment d’un President i mancades completament de coneixement empresarial, comptable o econòmic. Fins i tot mancades d’altres tipus de coneixement. Quina representació empresarial pot oferir aquesta persona ?

Explicar que el dipòsit de comptes pot suposar una manca de confidencialitat es un insult als funcionaris i empleats de tot el Ministeri de Finances i del Registre de Societats. Val el mateix comentari pel Conseller de RES DEFINIT: “es tem que la informació vagi a parar a un lloc públic”.
Vostè hauria de ser una de les persones que vetllin perquè no hi hagi aquest temor, doncs vostè la va aprovar la Llei.

Insinuar, com va fer l’esmenta’t President, de que un Ministre pot aprofitar la situació obtenint informació, per afavorir els seus negocis hotelers quant ja no sigui Ministre es un insult directe a algun Ministre ? O es simplement un desconeixement total de com funcionen els dipòsits de comptes en altres països ? O es solsament un intent de continuar amb la manca de transparència, amb el secretisme ?

Dir que els empresaris hauran d’anar a Govern carregats de documentació es un desconeixement total de la Llei i del Reglament del Pla General de Comptabilitat. El Director de la C.E.A. no ha llegit ni la Llei, ni el Reglament, o simplement no en té ni idea.
El balanç, el compte de pèrdues i guanys, i l’estat de canvis del patrimoni net, són tres fulls. La memòria (depèn del “rotllo” que hi vulguem posar), difícilment més de 2 o 3 fulls. I l’estat de fluxos d’efectiu (per qui l’hagi de fer), un full més. Tot plegat cap dins de una simple carpeta. (No es com el pressupost de Govern, que s’ha de portar en carretó).

Una altra cosa seria que el Director de la Confederació ens digués que a altres països l’obligatorietat de dipositar comptes existeix únicament per les Societats anònimes, de responsabilitat limitada ... essent potestatiu el dipòsit de comptes per als empresaris individuals. Aquí, un cop més som mes papistes que el Papa.
Si el President hagués fet aquest comentari, estaria d’acord amb ell.
També estaria d’acord si ens digués que aquest “topall” de facturació de 100.000 euros és un mal “apanyo” de la Llei. Una Llei que per cert tots els Grups van aprovar.
Però enlloc de dir això ens parla de una suposada manca de secret professional.

Ens explica també el President de la C.E.A. fent referència al canvi dels mòduls dels impostos indirectes (ISI i IPI) per un únic mòdul sobre la facturació, que es una feina molt “feixuga”. Calcular els impostos repercutits menys els suportats (via directa)... O calcular la facturació anyal (via objectiva) ... farà, ens diu aquesta persona, que els empresaris hagin de contractar comptables amb el cost addicional que això els suposarà.

Un altre cop, demostra un desconeixement total de la matèria en qüestió.
Doncs tant sols caldrà que els empresaris es comprin una calculadora, si no la tenen ja.

Resumint :

Que a Andorra tenim una mentalitat molt tancada, que som desconfiats per naturalesa, que no som transparents, que no confiem amb el nostre Govern, que volem pagar els mínims impostos possibles, que estem acostumats a fer el què ens “rota” ...
Tot això i més, ja ho sabem tots.
Però que una Confederació Empresarial Andorrana pretengui continuar sempre igual, amb el secretisme, això no ho sabíem.
Val mes que es dediquin doncs a fer el que han fet sempre fins ara : muntar conferències per a rics, defendre sempre al gran patró i al gran empresari. Qui ho vulgui així ja els pagarà de ben segur la corresponent quota d’associat. Qui no ho vulgui així, que “passi” olímpicament de la C.E.A.

Atentament,
Miquel CALSINA GORDI.

8 comentaris:

Anònim ha dit...

Han de dipositar els seus comptes anuals:
- Tots els empresaris persones jurídiques
- Els empresaris persones físiques amb una xifra anual de negoci ≥ 100.000€.
Els empresaris persones físiques que tinguin una xifra anual de negoci inferior a 100.000
euros queden exclosos d’aquesta obligació.

Per tant, per les empreses no hi ha cap topall.

Anònim ha dit...

Molt aclaridor pels que no entenem massa del assumpte. Estic d'acord amb tu.

Miquel Calsina Gordi ha dit...

Els empresaris han de portar una comptabilitat ordenada:
Es consideren empresaris:
Totes les Societats. (Persones juridíques).
Tots els empresaris individuals (Persones físiques que realitzin activitats empresarials o professionals).
Altres entitats, que tenint o no personalitat jurídica, constueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, quant efectuin activitats empresarials o professionals. (lloguers per exemple)

Han de dipositar comptes:
Totes les Societats.
Tots els empresaris estan obligats a dipositar els seus comptes anuals en el registre de dipòsit de comptes.
Els empresaris que tinguin una xifra anual de negoci inferior a 100.000 euros queden exclosos d'aquesta obligació.

El topall es doncs per les empreses que no siguin Societat.

Anònim ha dit...

Empresa no és el mateix que societat i que persona jurídica?
L'empresari individual és el que no ha creat una societat.

Per tant, totes les societats, siguin SL o SA entenc que han de dipositar els comptes, independentment de si la xifra de negocis és inferior a 100.000 euros.

És correcte?

Miquel Calsina Gordi ha dit...

Correcte, totes les societats siguin SA, SL o SU tenen la obligació de dipositar els comptes al Registre de Societats.

Les empreses que no siguin societat, o empresaris individuals, al registre de Comptes (encara no esta creat,)si facturen => 100.000 euros.

Miquel Calsina Gordi ha dit...

Per ser més clar :

La Llei de comptabilitat diu:
Tots els empresaris estan obligats a dipositar els seus comptes anuals en el Registre de Dipòsit de Comptes de conformitat amb el que disposi el reglament aprovat pel Govern. Els empresaris que tenen la forma de societat anònima o de societat de responsabilitat limitada es regiran per la seva legislació especial. Els empresaris que tinguin una xifra anual de negoci inferior a 100.000 euros queden exclosos d’aquesta obligació.

La Llei de societats diu :
Les certificacions de l’acord que aprova els comptes anuals i de l’acord relatiu a l’aplicació del resultat, juntament amb un exemplar dels comptes anuals i de l’informe d’auditoria, si escau, s’han de presentar per al seu dipòsit al Registre de Societats...
L’incompliment d’aquesta obligació és objecte d’anotació en el Registre de Societats i de publicitat per part d’aquest.

Anònim ha dit...

O sigui, que totes les societats (S.A. o S.L.) han de dipositar els comptes, independentment de la seva facturació.
Molts encara ens pensàvem que si la nostra societat no facturava més de 100.000 euros no ens caldria presentar els comptes, però ara veig que anàvem equivocats i sí que ho haurem de fer pel sol fet de tenir una societat anònima o limitada.

Gràcies per les explicacions.

Miquel Calsina Gordi ha dit...

Si, Pere:
Totes les societats estant obligades a dipositar comptes. Doncs es regeixen per la Llei de Societats. I aquesta ho diu ben clar.
De rès, encantat de poguer ser útil.