dilluns, d’abril 07, 2008

SENTO CURIOSITAT - BONDIA 08/04/08


INVERSIÓ ESTRANGERA.

Com ha quedat el projecte de llei d’inversions estrangeres ?

Finalment, després de discutir les esmenes al projecte de Llei d’inversions estrangeres ha quedat un projecte de llei bastant diferent al inicial. Per cert, esmenes tant sols de CDA+Segle21 i PLA. El Ps, amb la seva esmena a la totalitat ha demostrat que això no serveix absolutament per res. Si no es té majoria, es clar.
I ara passarà doncs una llei descafeïnada, una baixadeta de pantalons a canvi de l’aprovació d’un pressupost. Una llei d’inversió estrangera amb un camp d’inversió molt reduït, a banda de permetre rebre diners de procedència com a mínim dubtosa. Avui mateix quedarà aprovada.

Una llei que servirà perquè ?, al meu entendre per res en absolut. Bé, a banda de reduir algun que altre prestanoms.
Una llei que les empreses sèries, les que volen invertir legalment es miraran de reüll, això si no es fan un fart de riure.

Una petita explicació de com ha quedat la Llei:
La llei ens deixa quatre formes d’inversions:

Forma A ( LA DIRECTA) : Sempre participant en societats Andorranes, aquesta està “subjecta a autorització” si es igual o superior al 50% en les activitats de l’Annex 1 (el que teòricament obrim a la inversió estrangera). I “subjecta totalment a autorització” en l’Annex 2 (el que teòricament no obrim, ni pensem obrir). Com ha quedat l’Annex 3 ( tota la resta d’activitats) ? Imagino que tal com estava fins ara, al 33% de participació estrangera (però la llei no ho diu...).

Forma B (EN CARTERA) : Aquesta ha quedat lliure. Ai Déu meu, què vol dir exactament això ? Doncs senzillament, que els diners en subscripció de valors, els acceptarem sempre, vinguin d’eon vinguin. Si es que realment algú encara si atreveix, sempre i quant no recordin el cas Valora.

Forma C (EN IMMOBLES) : Limitant la inversió de les persones físiques a 1 sol apartament, 1 sola plaça d’aparcament, una superfície de 1.000 metres com a màxim...
I per les persones jurídiques, a “l’autorització prèvia” ja esmentada.

Forma D (ALTRES FORMES) : Sempre “subjectes a la mateixa autorització”. I això engloba, segons la llei, qualsevol altre tipus d’inversió.

El principal problema rau en la substitució de la paraula “PROHIBIT”, per les paraules “SUBJECTE A AUTORITZACIÓ”. Els criteris a seguir en aquestes autoritzacions em fan una por... Què vol dir : depèn de qui hi hagi al Govern ? depèn de si ens cau bé o no ?, depèn de què ?

Altre tema són les activitats englobades en l’annex II (El protegit): Aquí hi tenim tot allò que no volem que ens toquin de cap de les maneres. Tals com La energia, el gas i l’aigua i com no, les telecomunicacions.
En l’annex I (el no protegit) hi haurien de figurar aquelles activitats inexistents al nostre país, que tant s’havien d’obrir, tals com fabricacions vàries, confeccions vàries. Sobtant-me però una mica altres com: ràdio, cine i ensenyament. I no entenent gaire la venda a domicili o per Internet.

La meva pregunta es : Aquesta Llei servirà per quelcom mes que exposar-la en l’aparador ?, ens ajudarà en quelcom per sortir de la llista de paradisos fiscals ? Molt em temo que NO.
I els nostres amics de la OCDE, no es faran un fart de riure ? Molt em temo que SI.
I el nostre amics veïns, no ens fotran una bona clatellada ? Segur que tard o d’ora SI.

Una Llei no s’hauria de fer perquè perdurés en el temps ?
Aquesta no durarà ni quatre telediaris. A menys que no anem fent un Reglament darrera d’un altre amb modificacions, ajustaments i altres.
Si així es fan les lleis...
A Andorra es veu que SI.Atentament,

Miquel CALSINA GORDI.