dilluns, de març 03, 2008

SENTO CURIOSITAT - BONDIA 04/03/08


L’ AGÈNCIA TRIBUTÀRIA.

Mama por...
A la Seu d’Urgell han obert una agència tributària espanyola per perseguir als trans-fronterers, un per un, que no declaren la seva renda a l’estat veí.
No m’hi oposaré. Si la Llei ho diu, han de declarar doncs hi resideixen.
Molt complicat però veig el tema, ja que figura com a segona residència. I em molesta molt que la persecució hagi començat amb els trans-fronterers que estant pagant una hipoteca a Espanya. El que em dona a entendre que al país veí el secret bancari no existeix. Ull, que no estic parlant de blanqueig de diners o “coses” per l’estil.
Per cert:
Com es fa per demostrar que resideixen mes de 186 dies a Espanya i no a Andorra ? Computen les hores que es dorm, o les hores que es treballa ? Fan un seguiment personal de tota la gent ? Fitxa tothom quan passa la frontera ? Haurien de fer la declaració de renda, residint a Espanya i treballant a Andorra ? Com podran controlar dita renda, si els diners es queden a Andorra ?

Masses preguntes ?
Doncs, encara n’hi podrien haver moltes més.

Com per exemple unes quantes sobre un tema molt especial que ha despertat la meva curiositat:
Es tracta de la publicitat que ha aparegut a Andorra els darrers dies, sobre el fet que els Nacionals o residents Andorrans que tenen una propietat a Espanya, han de tenir un Representant Legal.

He buscat i rebuscat, he consultat amb advocats, gestors i altres... I ningú m’ha deixat molt clar el tema en qüestió.
El mes clar que he trobat es el següent text:
Segons fonts de l’agència tributària Espanyola:
TÍTOL : Impost patrimoni.
CAPÍTOL : Subjectes passius, imputació de patrimonis.
REFERÊNCIA : 104843 – Representant no residents excepció obligació.
PREGUNTA : Quins subjectes passius no residents no estant obligats a nomenar representant ?
RESPOSTA:
No existirà la obligació de nominar representant quan els subjectes passius no residents en territori espanyol no es trobin en els casos que expressament determina la Llei que son :
- Quant s’operi mitjançant un establiment permanent.
- Quant ho requereixi l’Administració tributària per la quantía i característiques del patrimoni del subjecte passiu.
NORMATIVA : Disposició final setena. Llei 43/1995, de 27/12/1995; redacció Llei 58/2003 (D.F.tercera).

Queda clar ?
No, ja ho sé. A mi tampoc.

El que queda menys clar encara, es l’anunci en qüestió publicat als diaris del nostre país :
En el que segons la llei 36/2006 (Espanyola), els propietaris d’una vivenda a Espanya estant obligats, sota sanció de 6.000 euros a nomenar un representant legal.
I curiosament entre els anunciants, gestories que solucionen aquest tema cobrant la seva corresponent comissió, hi figura una gestoria pertanyent a una Consellera General del partit Liberal.
Continuant amb la “busqueda i rebusqueda”, també he trobat que dita llei fa referència a la declaració de renda, que no de propietat. I que dit representant, tant sols s’ha de nomenar quant el país de residència efectiu sigui considerat un Paradís Fiscal.

No ens deien des de el Partit Liberal, que Andorra no era un paradís fiscal ? Ah, que ja no ho diuen ?

La meva “eterna” curiositat, em porta a les següents conclusions:
Hi ha gent que s’aprofita de la “por” dels altres, per fer diners amb el seu negoci. I tocant temes que mes valdria no “remenar” gaire.
Les lleis no estant gents clares, ni tant sols per als advocats.
Som un Paradís fiscal (per als no residents, es clar) i no ho volem reconèixer (per al nostre Govern, es clar).
El país veí, Espanya està ja molt cremat amb nosaltres (ara es veu que a Alemanya, també).
I el nostre Cap de Govern contesta dient que tot quedarà arreglat aviat i que sortirem de la llista de paradisos fiscals.

Doncs té raó, Sr. Pintat:
Si Andorra disposés d’un sistema tributari reconegut, amb els deguts convenis de doble imposició (per la no doble), tots aquests mal de caps no existirien, tots aquests dubtes no figurarien, i tots aquests aprofitats de la situació buscarien fer la seva feina correctament.
I els trans-fronterers podrien residir a la Seu i treballar a Andorra sense cap problema. Pagant els seus impostos en un sol país.
I els que tenen una propietat a l’estat veí no haurien de pagar comissions indegudes.
Però es clar, si això fos així, vostè no hagués guanyat unes eleccions i no seria Cap de Govern.

En definitiva, sempre es tracta del mateix: fins que a l’estat veí no ens “piquen a la closca”, no solucionem els nostres errors i anem passant de tot, que dit de passada, deu de ser l’esport Nacional.

Atentament,

Miquel CALSINA GORDI.

4 comentaris:

Salvador ha dit...

Amb això no fem més que seguir el Manual Digest quan diu: "Fer-se el desentès amb el fi d'evitar un gran dany o aconseguir algun profit".

La llàstima és que el deixem de seguir quan aconsella: "Escullir per totas empresas y empenyos los homens més integros, discrets y experimentats".

I així ens va...

Miquel Calsina Gordi ha dit...

Quant el profit el vol treure una Consellera General, Presidenta del Grup Parlamentari Liberal, m'indigna.
Enlloc de fer el possible per treure Andorra de la llista de Paradisos Fiscals, vol cobrar comissions.

Anònim ha dit...

Amb les càmeres que han instal·lat a la duana andorrana per registrar les matrícules dels cotxes que entren i surten del país (sembla que finançades parcialment per Espanya), saben perfectament a qui cal retirar el permís de residència i treballa a Andorra i qui ha de pagar els impostos a Espanya per tenir la seva vivenda habitual a la Seu. La informació, sembla, és compartida.

Anònim ha dit...

El nou estatut preveia la constitució d'una agenda tributària pròpia, cosa que es va fer l'u de gener d'enguany.

Deien que el nou estatut resoldria els problemes de finançament, ves per on han començat. Que us aprofiti!!!