dilluns, de març 24, 2008

FALSOS COL·LEGIS


PUBLICITAT COMPTABLE ENGANYOSA.

Sóc conscient de que fins a la data a Andorra no existeix cap llei que reguli l’exercici de les professions titulades i en conseqüència les professions per a l’exercici de les quals es requereix tenir un títol universitari. En poques paraules, una llei que reguli els col·legis professionals.

Penso que si algun dia es fa aquesta llei al nostre país, com que tot ho fem sempre amb un “copiar-enganxar-suprimir” del nostre país veí, aquesta llei seria molt similar a la llei 7/2006, de 31 de Maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, segons consta en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta llei estableix que només les professions que requereixen un títol oficial habilitant de caràcter universitari i que, alhora, fan una funció d’especial rellevància social poden quedar integrades en una organització col·legial.

Dita llei ens diu en el seu article 2:
...són professions titulades les que es caracteritzen per l’aplicació de coneixements i tècniques per a l’exercici de les quals cal tenir un títol acadèmic universitari...

He buscat per tot arreu el títol acadèmic universitari de COMPTABILITAT, i no l’he trobat enlloc. Pel que crec doncs que no deu existir.

La mateixa llei esmentada, en el seu títol IV. Associacions professionals, ens diu:
Article 30. 1. Les persones que exerceixen professions titulades no subjectes a col·legiació poden constituir, als efectes d’aquesta llei, associacions professionals sense ànim de lucre...

I en el seu títol V. Col·legis professionals, ens diu:
Article 37. 1. Només poden quedar subjectes a col·legiació les professions per a l’exercici de les quals es requereix un títol universitari oficial...

On vull arribar amb tot el que he esmentat anteriorment ?

Senzillament, tant sols a explicar que al nostre país existeix una persona anomenada Sr. Vendrell (avui si que vull posar noms, pràctica no habitual en els meus escrits...), que es fa passar reiteradament com a President d’un suposat col·legi de comptables inexistent, amb el que està continuadament i reiteradament fent PUBLICITAT DESLLEIAL I ENGANYOSA.
I no es l’únic.
He vist també “mailings”, correus, cartes, targetes i publicitat d’altres membres d’aquesta associació, que no col·legi, amb el mateix ENGANY. I ja en començo a estar una mica fart.

A tots ells el voldria dir:

Cal també que faci referència a la classificació de les infraccions de la llei abans esmentada ?, de la potestat disciplinària ?, del règim sancionador ?

Ai no..., que la llei no és Andorrana.

De totes maneres, potser algun dia aquesta llei existirà al nostre país i aleshores ens podríem trobar tots plegats en un edifici amb moltes columnes ja existent al nostre país.

El que si es segur, sense dubtes, es que no ens trobarem mai mes asseguts en una mateixa taula, ni per dinar ni per parlar.

Els demanaria, per enèsima vegada, que no continuïn enganyant i atemorint als empresaris andorrans, amb la seva publicitat mal intencionada, tant sols destinada a l’ànim de lucre particular i personal.Atentament, o no.

Miquel CALSINA GORDI.

Portaveu de l’associació Comptables del Principat.

1 comentari:

Anònim ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.