dimecres, de setembre 05, 2012

DIARI D'ANDORRA - PAGAMENT A CTE.

PAGAMENT A COMPTE. Darrerament estic notant molta confusió entre empresaris i comerciants del país en referència al pagament a compte a efectuar sobre la imposició directa corresponent a l’actual exercici. Deguda, penso que aquest cop si, a la manca d’informació. O potser degut a que ens trobàvem de ple en l’estiu i les “vacances”. Tothom feia vacances a Govern ? No va quedar ningú per informar degudament ? En primer lloc constato una “barreja” entre l’imposició indirecta i la directa amb els pagaments a compte. Molta gent pensa que ja ha efectuat el pagament, amb el càrrec que ha rebut el passat mes d’agost. Cal recordar a tothom que aquest càrrec bancari corresponia al pagament a compte de la imposició indirecta (ISI, IPI). Val a dir que molta gent confon encara la diferència entre els dos impostos, l’indirecte i el directe. La declaració que s’ha d’efectuar aquest mes de setembre correspon al pagament a compte de l’imposició directa (IS- Impost de societats, IAE- Impost d’activitats econòmiques, deixant de banda el I.R.N.R- Impost sobre la renda dels no residents). Aquesta declaració va “lligada” a omplir uns formularis censals (NRT, domicili i domiciliació bancària, que ja havien d’haver estat omplerts abans del 31 de juliol. Tampoc vindrà de 4 dies mal comptats...). Aquest pagament a compte s’efectua calculant el 2,5% del resultat de l’exercici anterior. He dit bé : Resultat... Aquí no es tenen en compte ni el mínim exempt (40.000 euros per a les no-societats), tampoc els incentius fiscals (deducció de 3.000 euros per a noves contractacions), tampoc les taxes comunals ja pagades (taxa sobre la activitat econòmica), tampoc la taxa per arrendaments, etc ... I no s’ha de confondre, com fan alguns entre el mínim exempt (aquests 40.000 euros) i la xifra de fins a 150.000 euros que correspon a la declaració jurada d’ingressos que eximeix del dipòsit de comptes, que no del pagament d’impost directe. Aquest pagament a compte l’ha d’efectuar TOTHOM que tingui una activitat econòmica. També els arrendadors, els pagesos, els ramaders... I també tot el comerç en general, encara que no disposin encara del corresponent Número de Registre Tributari (que dit de pas, ja haurien de tenir). Aquest pagament a compte l’ha d’efectuar com ja he dit, TOTHOM. També aquells que l’any passat no duien una comptabilitat. També aquells que avui en dia encara no la duen. També aquells que no tenen cap intenció de dur-la mai. Ara si que ja no ens podem quedar a “mitges”, pagant tant sols els 4 “......” de torn (poden posar aquí la paraula que creguin més convenient). I aquí ens trobem amb el “problema” més “delicat” : Que passa amb tots aquells que fins ara han passat de tot : no han dut una comptabilitat, no han dipositat els seus comptes, no han efectuat les corresponents declaracions dels impostos indirectes o simplement, no les han pagat ? Quin greuge comparatiu amb tots aquells que si ho hem fet ... Potser que ens retornessin els diners ? Es comenta sempre que al sector públic els paguem tots els empresaris i residents al país... Jo diria que els paguem la meitat dels empresaris i fins i tot m’atreviria a dir que la meitat dels residents, si tenim en compte totes les taxes comunals impagades (foc i lloc), totes les sancions impagades (comuns i policia), etc ... Sé perfectament que es necessita un període d’adaptació (diuen que d’uns 5 anys) per als nous marcs fiscals, però cal recordar que l’any 2.009 la comptabilitat ja era obligatòria. I resulta que l’any 2.012 encara existeixen empreses que difícilment podran efectuar un pagament a compte amb xifres de l’any anterior, el 2.011, degut a que no disposen d’aquestes xifres (Govern, tampoc). Si actualment ara mateix ja estem immersos en aquest “caos”, no vull ni pensar amb el que pot suposar l’entrada en vigor el proper any de l’IGI (IVA o TVA, tant s’hi val). I si hi afegim l’any 2.014, l’I.R.P.F. el “caos” ja pot ser de proporcions descomunals. Però recordin un parell de coses : Sense I.R.P.F. no es signaran els C.D.I. (convenis de doble imposició). Sense cobrar de tothom, difícilment obtindrem els ingressos previstos. Atentament, Miquel CALSINA GORDI.