dijous, de setembre 21, 2006

COL·LEGIS PROFESSIONALS

Vist el manifest del Consell de col·legis professionals liberals en relació al Projecte de llei d’inversions estrangeres.

Vist la seva ferma oposició al contingut de l’esmentat projecte.

He de recordar que existeixen molts altres professionals liberals que no formen part d’aquest Consell, encara que alguns s’anomenin erròniament i al meu entendre fraudulentament, col·legi.

Professionals liberals “tals” com: comptables, informàtics, publicistes, gestors, fotògrafs, educadors, i molts mes. Que sense tenir cap col·legi professional, (repeteixo per enèsima vegada, que el de comptables no existeix, per molts anuncis que posin.), estem igual de indignats, afectats, preocupats... Professionals que també demanem que es paralitzi la tramitació del citat projecte de Llei.

La memòria justificativa de dit projecte diu: s’ha permès participacions de capital social estranger sense limitacions en certs sectors (annex 1), actualment inexistents en l’economia andorrana.

Del que dedueixo que els professionals que he citat anteriorment, i molts altres, no existim per al nostre Govern, ja que estem en les activitats englobades per l’annex 1.

Demanaria doncs, ja que no ens tenen en compte : que no ens cobrin més la Taxa d’Activitat Comercial, la taxa d’enllumenat, de recollida de deixalles, l’impost de radicació d’activitats comercials, els impostos indirectes... I que ens retornin tot el que hem pagat fins a la data.

SI NO EXISTIM PERQUÈ HEM DE PAGAR ?

Atentament,

Miquel CALSINA GORDI.