divendres, d’agost 13, 2010

DIARI - DIPÒSIT DE COMPTES


EL DIPÒSIT DE COMPTES.

Ja ha passat la data límit per al dipòsit dels comptes comptables de les empreses andorranes. Sorpresa ? Tant sols 1.861 empreses d’un total de 9.500 (segons el nombre de societats inscrites i els autònoms donats de alta a la Cass) han presentat els seus estats financers. D’aquestes presentacions, quantes són societats i quantes no ? Quantes han dut realment una comptabilitat i quantes no ? Quantes han “passat” olímpicament del tema i quantes no podien “acatar” la Llei ?
Quina conclusió en podem treure ?

La primera conclusió és que ha estat un fracàs “total” (per molt que el nostre cap de Govern estigui satisfet). Els empresaris han optat majoritàriament per no complir la Llei i entregar els seus comptes. Sens dubte hi ha influït molt la no aplicació de sancions.

La segona conclusió és més complicada :
Resulta que aquelles empreses que no són societats i que no han facturat més de 100.000 euros no tenien la obligació de dipositar i no sabem quantes ni quines empreses són. Si són empreses de serveis, empreses que no importen cap mercaderia, o simplement empreses que realitzen les seves compres a l’interior del país, no disposem de cap element per comprovar la seva facturació real.
Hem de suposar doncs que totes les empreses (no societats) que no han dipositat els seus comptes facturen menys d’aquests 100.000 euros ? Com es pot comprovar la veritat ? Es farà realment alguna comprovació ?

De ben segur però, que entre les empreses que no han dipositat n’existeixen moltes que facturen més enllà d’aquesta xifra, però que farà el Ministeri de Finances ?
Teòricament, amb aquelles empreses que siguin societats i no hagin dipositat, no haurien de poder fer-ho mai més (encara que això em sembla del tot il·legal). Però que passa amb totes aquelles que no són societat ? Evidentment, han incomplert la Llei, però no seran ni castigades (no hi ha cap sanció aquest any), no seran objecte de cap anotació “particular” enlloc (tant sols existeix anotació al Registre de Societats, per tant al Bopa, per les societats). I per molt que un inspector els demani la comptabilitat (cal recordar que aquesta és obligatòria per tothom), no passarà absolutament res si no disposen de la mateixa.
Penós, tot plegat ...
M’agradaria recordar a tothom que aquest llindar de 100.000 euros exclou a les empreses (no societats) a la obligació de dipositar els comptes. Que el llindar de 250.000 euros permet dur i efectuar el tancament amb el règim de la comptabilitat simplificada. Però res, absolutament res, exclou a ningú de la obligació de dur una comptabilitat. Sorprenent ? O més aviat confús i enrevessat ?

Ara és igual, ja és massa tard per “arreglar” la situació. Porto ja molt de temps avisant tothom del que havia de fer i de com ho havia de fer. A tots aquells que no han complert la Llei, tant sols els puc dir : sou uns valents, uns “passotes” o uns “típics” andorrans. A tots aquells que no han pogut complir amb la Llei per motius molt evidents (la impossibilitat de contractar un comptable), tant sols els puc dir : és normal, ho entenc perfectament.
Recordin però que el proper dipòsit de comptes, de l’actual exercici, haurà d’anar acompanyat amb el de l’exercici anterior, el 2009, aleshores si comportarà sanció la manca de dipòsit.

S’han fet tant malament les “coses”, que intentar ara arreglar la situació resulta del tot impossible.
Amb lo fàcil que era, senzillament crear un sol article, reglament o decret que digués el següent :
“Tot aquell que no dipositi els comptes serà automàticament donat de baixa del Registre de Societats o del Registre de Comerç i Industria”.
Ja n’hi havia prou ... No feia falta ni règims sancionadors, ni discussions, ni malentesos, ni res en absolut. Tot quedava solucionat amb dues simples ratlles. Tant sols s’havia de fer un “punteig” entre les empreses inscrites i aquelles que havien dipositat els comptes. I evidentment, un control de la facturació amb totes aquelles que sense ser societats no havien fet el dipòsit.
No hagués estat més fàcil actualitzar d’una vegada per totes el registre de Societats i el de Activitats econòmiques, eliminant automàticament totes aquelles empreses que no paguen la taxa corresponent ?

Tot plegat em fa suposar un futur incert i complicat en el control del proper sistema impositiu, amb l’impost sobre la renda de les societats, amb l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques, amb l’impost sobre el valor afegit (IVA), amb l’impost sobre la renda dels no-residents.
Amb aquest marc impositiu, previst per l’any 2.012 les “declaracions” seran imprescindibles. Que farà el nostre Ministeri de Finances amb tots aquells que continuaran “passant” de tot ? Posar sancions que tampoc es cobraran mai ? ( a l’estil de l’ISI i altres ...).

Atentament,
Miquel CALSINA GORDI.