dimecres, d’abril 21, 2010

DIARI - AUTÒNOMS


TREBALLAR PER COMPTE PROPI.

Fins al passat mes de novembre, les persones que exercíem una activitat econòmica per compte propi, els professionals liberals o els titulars d’un comerç, indústria, explotació agrícola o ramadera érem anomenats “autònoms”, que significava aproximadament : no treballar per cap patró i érem “lliures” de cotitzar o no a la seguretat social. Qui no ho feia així, té ara mateix un greu problema : pagar la cotització a la seguretat social i la privada, o donar-se de baixa de la privada (uns “quants” ho han fet o bé ho faran properament).

Això ha canviat, ara mateix la afiliació és obligatòria. Totes les empreses han de sol·licitar la seva inscripció i totes les persones que realitzen una activitat per compte propi s’han d’ afiliar. Disposen tant sols de tres dies per fer-ho, però atenció, a comptar des de l’inici de la activitat, podent la CASS actuar d’ofici tant per la inscripció com per la afiliació, si en comprova l’incompliment. Però, que passa amb les empreses ja existents ? Algú les controla o controlarà ?

Les persones que no estaven obligades a estar afiliades al sistema de seguretat social abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, disposen del termini de tres anys per regular la seva situació i adaptar-se al que disposa aquesta Llei. No serà doncs fins al novembre del 2.012 que la CASS actuarà d’ofici per a tots aquells que no estaven afiliats. Suposo que per les empreses no inscrites, també ...

Aleshores, els antics autònoms, que cotitzàvem voluntàriament, i que hem passat “d’ofici” automàticament a formar part de les persones que realitzen una activitat per compte propi, sense disposar ni d’un sol dia per adaptar-nos a la nova “quota” de 400 euros, haurem abonat a la CASS la “mòdica” xifra de 14.400 euros (sense tenir en compte ni l’IPC, ni els augments exagerats del salari mitjà). De moment, ja duem 5 mesos cotitzant aquests 400 euros mensuals mínims, amb promeses de que es revisarà la base del càlcul del salari mitjà, però sense solucions.
Ara que ... realment tots estem cotitzant aquest import ?

La nova Llei de la CASS comporta també uns canvis substancials pel que fa a qui es converteix també en una persona que realitza una activitat per compte propi :

- Els administradors de societats que no siguin al mateix temps persones assalariades, sempre que resideixin al Principat d’Andorra.
- El cònjuge de la persona que exerceix una activitat per compte propi.
- Els familiars de la persona que exerceix una activitat per compte propi si no són assalariats d’aquesta persona.
- Sense oblidar que tots els socis han de cotitzar com a mínim el salari mitjà.

Mentrestant, sense que la CASS actuí d’ofici, trobem empreses que no estan inscrites, societats que tampoc ho estan, cònjuges assalariats, administradors que no cotitzen, accionistes amb el 50% o més de les accions que encara figuren com a treballadors assalariats, socis que no paguen sobre la base del salari global mitjà i moltes, moltes persones autònomes que encara no cotitzen. Però els “voluntaris” ja paguem. I ho fem sobre una base que res te a veure amb el nostre salari real.

Val a dir que personalment no estic d’acord amb totes aquestes circumstàncies a que obliga la Llei, doncs ho considero abusiu i dictatorial però aquesta Llei és per tothom i desitjaria que tothom pagués igual que jo ho estic fent.

Demanarà la CASS al registre de Societats, qui són els administradors de les mateixes ? Comprovarà si totes les empreses estant donades d’alta al seu “sistema” ? Comprovarà si tots els propietaris de empreses que ja exercien la seva activitat són realment, “persones que realitzen una activitat per compte propi” i cotitzen sobre el salari mitjà ?

I tota aquesta problemàtica amb la base de cotització, a banda de una Llei mal feta (amb el “culillo”), és degut a que el nostre cap de Govern no haurà complert la “paraula” donada en una sessió no gaire llunyana del Consell General, en la que es va comprometre a revisar el càlcul del salari mitjà. És clar que no es va comprometre per escrit i que les paraules se les emporta el vent. És exactament el mateix que passava amb els compromisos del Sr. Pintat. Si algun dia es “digne” a revisar-ho, quantes persones que realitzen una activitat per compte propi quedaran aleshores ?

A Espanya, per posar un exemple, els autònoms poden escollir la seva cotització entre la base de cotització mínima (841,80 euros) i la màxima (3.198 euros), cotitzant el 29,80 % si desitgen una prestació per incapacitat temporal, o el 26,50 % si no la desitgen. La quota mínima serien doncs 223 euros mensuals. (Si tenen més de 50 anys, la graella va de 907 a 1.665euros).
A Andorra no podem escollir, tots hem de passar pel mateix import de base de cotització, no podem triar una cotització d’acord amb el nostre salari real, sigui aquest inferior o superior a aquesta mitja molt mal calculada.
És això Constitucional ?

Tothom troba injusta aquesta cotització de 400 euros, el 20 % del salari mitjà, que segueix augmentant a pesar de disminuir el nombre de assalariats, però ningú fa res per solucionar el problema.
Tant sols caldria calcular la mitjana salarial, enlloc del salari mitjà.
Recordin per exemple, que en una empresa amb un salari de 10.000 euros i dos salaris de 1.000, la mitjana no són 4.000 euros sinó 1.000.
I si no ho entenen, els ho puc explicar amb més claredat : Per calcular la “mitjana”, han de existir tantes persones per sobre com per sota d’aquesta.

Atentament,

Miquel CALSINA GORDI.