dimarts, de juny 23, 2009

SENTO CURIOSITAT (BONDIA) - UI


UI, UI, UI, UI ...

“Mi gato hace ui, ui, ui, ui...”
Així diu una cançó de la Rosario Flores. El gat devia patir o tenir mal en algun lloc.
No té res a veure amb la cançó, el que explicaré a continuació, però pot fer mal.

Ui, ui, ui,ui...
És el que diem a Andorra amb els números de la banca, que han vist reduïts els seus benefici al 2.008 en un 45%, respecte a l’any 2.007. El banc que més, en un 63,3 %.
Hem de estar tranquils, doncs encara continuen guanyant diners ?
Home, doncs no del tot. Si continua aquesta davallada, amb la dependència que tenim a Andorra de la banca podem patir i molt. Sort podem donar de que la banca encara tingui beneficis, sinó Andorra potser ja no seria tal i formaria part de Espanya, Portugal o potser França, en tot cas com Palestina segur que no seria.

Ui, ui, ui...
Com la “cosa” continuí així. Espero que al menys s’estabilitzin els resultats, com sembla que s’ha estabilitzat per exemple la construcció. Al menys és el que diuen.

El que resulta molt preocupant és que un banc presenti els seus resultats, el seu balanç, la seva memòria i ens digui que “s’ha apostat per netejar al màxim el balanç”. Més preocupant encara resulta quant ens parla de “la forta inversió en l’expansió internacional del grup, fet que ha suposat un gran increment del nombre d’empleats que ja estant treballant en les delegacions a l’estranger”. I molt més preocupant quant ens diu “hem fet fortes provisions per donar major estabilitat” (curiosament, han disminuït de 16 milions).

Ui, ui...
Que poc que m’agraden aquestes afirmacions. Com tant poc m’agraden alguns detalls de la memòria del banc en qüestió, que és pública doncs esta “penjada” a la seva web i per tant penso que tinc dret a comentar-la :

- Curiosament aquest banc ha obtingut a pesar de la crisi, uns 1.100 milions de euros de més en dipòsits de clients, durant l’any 2.008. Que llògicament imagino, haurien d’haver passat a engreixar els intermediaris financers, les inversions creditícies o la cartera de valors. “Ballarien” però uns 200 milions, ja que aquestes partides han augmentat ens uns 900 milions.
- L’augment de capital, de 10 milions de euros, imagino que hauria passat directament a la caixa i bancs centrals de la OCDE. Aquest compte té un saldo precisament de 10 milions. Vol dir que si no s’hagués augmentat el capital, el saldo a caixa seria de 0 euros ?
- Les reserves del banc han disminuït en total uns 80 milions. Si afegim la actualització dels immobles per un import de 65 milions (que ha passat als actius materials), afegim també les primes d’emissió totalment subscrites per uns 70 milions (que no sé on han passat), tornen a “ballar” uns 200 milions de euros, que són precisament els de les reserves voluntàries que han desaparegut.

No siguem malpensats...
Si llegim la memòria veiem que : “Prenent com a base l’autorització extraordinària de l’INAF, les diferències entre el valor de compra i el valor de mercat dels títols, calculat per un expert independent en el moment de l’adquisició, han estat registrades amb càrrec a l’epígraf Reserves Voluntàries”. Ja hem trobat els milions “ballarins”.

D’altra banda ens diuen : “Cal recordar que les entitats nacionals tenen molts més dipòsits que no pas diners prestats, disposen de capital en líquid sense problemes”.
Doncs en aquest banc no és del tot així. Els préstecs i crèdits a clients ascendeixen uns 1.600 milions de euros, disposant “tant sols” de uns 900 milions de euros en bancs i entitats de crèdit a la vista i d’uns altres 900 milions en cartera de valors. No es que vagin precisament “sobrats”. Encara que 200 milions no esta malament i no són els milions que “ballen”.
Val a dir al seu favor que en un altre banc més “potent” al referit, ni tant sols arriben a cobrir amb els dipòsits, els diners prestats ( quedant-se a 300 milions de assolir-ho).
Val a dir també en la seva contra que en un altre banc de “similar potència” al referit, sobrepassen en 1.500 milions els dipòsits, als préstecs a clients.
Però cap d’aquests dos altres bancs ha augmentat el capital ni ha fet unes primes d’emissió.
Tot això em fa pensar que, de capital en líquid sense problemes...
“Pues va a ser que no”.

Ui... Quina por.

Atentament,

Miquel CALSINA GORDI.

2 comentaris:

six six six ha dit...

Per què la fusió amb BIBM es va tirar enrera? Encara queda alguna bomba-lapa?
Per què han fet fora al Sabater i a la vella guàrdia, Rocafort, Quimesó,..?
Per què el director de MonGestió marxa (o li fan marxar?) Per què se'n va a treballar amb l'antic subdirector general de l'àrea de banca privada?

Miquel Calsina Gordi ha dit...

Ui, ui, ui, ui ....