dimarts, de gener 09, 2007

SENTO CURIOSITAT 9

SOBRE L’ EXEMPCIÓ DE L’ ISI AL LLOGUER.

Durant el transcurs de l’any 2.006 els locals comercials han estat pagant el 4 % d’ ISI en el rebut del lloguer. Aquest any 2.007 deixaran de fer-ho, el lloguer estarà exempt d’ Isi, al igual que ho estarà en els aparcaments.

Però el ja que han pagat no els hi serà retornat mai (les modificacions no son amb caràcter retroactiu).

Estic totalment d’acord en què, en el cas dels aparcaments privats (els comunals no han cobrat Isi), els pagaments que s’han efectuat per tiquet, és impossible de retornar-los, doncs ningú haurà conservat el corresponent bitllet.

Amb el que no estic gens d’acord, és que no es pugui retornar l’ ISI cobrat en els abonaments d’aparcament i sobretot l’ISI que han cobrat els propietaris en el lloguer dels locals comercials.

Si es retornés tot l’impost “identificable” (arrendaments i abonaments), el benefici fiscal il·lícit (del que parlava un company meu), seria mínim. A banda de que es podria calcular perfectament la seva totalitat i en conseqüència pagar-ho a Govern, amb el que ja no existiria dit benefici.

... L’impost suportat, en el cas del comerç, figura en el capítol de costos ... (seguia explicant el meu company)...

Si, així es ( tot i que, personalment no m’agrada aquesta comptabilització), però com que els manuals d’aplicació ho diuen així, doncs s’ha de fer. Com si els manuals fossin un reglament.

El que jo no tinc tant clar (com ho té el meu company), es que tothom l’hagi pogut repercutir o transferir en el preu dels productes, mes aviat crec que ben pocs .

No pretenc anar en contra del meu company, ni del meu partit (que així ho va votar). Només es tracta de la meva opinió personal, i no té forçosament que ser la mateixa que la seva, i no per això haurem de discutir, només estic a favor del comerç i dels comerciants.

A pesar de totes les explicacions donades per al meu company, els comerciants continuen sense comprendre perquè no s’ els pot retornar l’import pagat de mes durant tot un any.

... El problema està en la nafra, no en el dit que l’assenyala ..., (continuava dient el meu company).

Efectivament, però aquesta nafra, en aquest cas precís es podia curar.

Sento curiositat per saber:

Què passarà amb tots aquells propietaris de locals comercials, que els tenen llogats, i que no han recollit el NRT ..., no han fet la declaració d’inici d’activitats ..., no han declarat les variables ..., no han cobrat l’Isi ... (o potser si). Però que, evidentment, no el pagaran ?.
El Ministeri de Finances els té identificats ... ?. Els perseguiran ... ?. Rebran alguna sanció ... ?.
O simplement, apareixeran en una de les famoses llistes de “nens dolents” que tenen un deute amb l’administració, i que tantes pàgines ocupen al Bopa.

Atentament,

Miquel CALSINA GORDI